bisa


bi·sà

png
1:
bagay na dulot ng isang sanhi o puwersa : BÁNAG2, EFFECT, EPÉKTO
2:
bagay na sumusunod sa isang nakaraan : BÁNAG2, EFFECT, EPÉKTO
3:
resulta o bunga ng layunin o intensiyon : BÁNAG2, EFFECT, EPÉKTO
4:
takdang panahon ng pag-iral : EFFECTIVITY
5:
[Kap] husay ng dulot na bunga o epekto : EPIKÁSYA1, BIRTÚD3
6:

bí·sa

png
1:
Med [Tau] sakít1
2:
Med [ST] kamandag ng ahas
3:
[ST] táo na matiyaga at masipag.

bí·sa á·so

png |Med |[ Mrw ]
:
kamandag ng áso Cf RABIES1

bi·ság

png |Zoo
:
uri ng maliit na ibon na abuhing kayumanggi ang balahibo, at namumugad sa batuhán sa pasigan.

bi·ság·ra

png |Kar |[ Esp ]
:
hugpungang metal na nagkakabit ng pinto o bintana sa hamba upang maibukás o maisara ito : HINGE, KAWÍT-KAWÍT

bí·sak

png |[ ST ]

bi·sak·lát

png
1:
kakatwang anyo kapag námalî ng hakbang
2:
todas sa madyong sa simula ng laro
3:
Ntk [ST] pálo ng sasakyang-dagat na gawâ sa kawayan o kahoy.

bi·sak·lát

pnr
:
nakabuka ang mga bintî at hita : AGKAYÁNG, BILKÀ, BÍSKA, KAYÁNG, SAKRÁNG, SALIKÁ, SASÁKAD, SIKANGKÁNG, SINAKLÁNG

bi·sál

png |[ ST ]

bi·sá·la

png

bi·sán

pnb |[ War ]

bi·sang·lót

png
1:
bálot ng damit na dadalhin sa paglalakbay
2:
bálot ng damit na magulo at marumi.

bi·sang·sáng

png |Med |[ ST ]

bi·sang·sáng

pnr |[ ST ]

bi·san·hán

png |[ ST ]

bí·sa-ni·páy

png |Zoo |[ Mrw ]
:
kamandag ng ahas.

bi·sán·long

png
:
pansilò ng ibon.

bi·sá·og

png |[ ST ]
:
paghúli ng isda sa pamamagitan ng kamay ; pagdakma ng isda.

bí·say

png
1:
malalim na dako ng batis na pinamumugaran ng mga isda
2:
Med [Mrw] súgat1

bi·sa·yá

png |Zoo |[ ST ]
:
isang uri ng isda na makulay.

Bi·sa·yà

png
1:
Heg pulo at lalawigan sa mga Rehiyong VI –VIII : VISÁYAS
2:
Lgw katutubò at wika sa naturang rehiyon.