buru


bu·rú

png |Bot |[ Iba ]

bú·ru

png |[ Iba ]

bu·ru·bót

pnr
:
mahinàng tunog sa pagbabawas ng tao na nagtatae.

bu·ru·bus·káy

png |Med |[ Bik ]

bu·ru·há·ton

png |[ Seb ]

bu·rúk

pnr |[ Mag ]

bu·ru·kin·tó

pnr
:
mapanlinlang at may malakas na layuning makasarili.

bu·ru·krás·ya

png |Pol |[ Esp burocracia ]
1:
gobyernong may pamamahalang sentral : BUREAUCRACY
2:
estado o organisasyong pinamamahalaan sa ganitong paraan : BUREAUCRACY
3:
mga opisyal ng ganitong gobyerno, karaniwang mapaniil : BUREAUCRACY

bu·ru·krá·ta

png |[ Esp burócrata ]
1:
opisyal ng burukrasya : BUREAUCRAT
2:
Kol manhid na administrador : BUREAUCRAT

bu·rú·lan

png |[ ST búrol+an ]
:
isang maliit na bahay na masamâ ang pagkakagawâ, at ginagamit sa pagbuburol ng bangkay.

bu·rú·lang

png |[ Bik ]

bu·rung·ká·lan

png |Isp |[ Bik ]
:
varyant ng bungkalán.

bu·ru·rá·win

png |Zoo |[ Bik ]

bu·ru·rót

png
:
varyant ng barútbot.

bu·rút

png |Bot |[ War ]
:
uri ng matamis na gabe at may matinik na punò.

bu·ru·wá·si

png |[ Iba ]