bulo


bu·lò

png |Bot |[ Hil ]
:
uri ng kawayan.

bu·lô

png |Zoo
:
anak ng kalabaw o báka : BÚLU1, CALF1, GUYÀ, NATÍ1, TÍN-DAY, ÚGBON, URBON

bú·lo

png
1:
Bot tíla balahibong naka-pagkit sa haláman at bunga, malimit nagdudulot ng katí : BÓDO, BULÚBALHÍBO, BURÓ, BURÚ, DALÚMOG3, DÁPAW2, GÍLOK, HIBÒ5
2:
salitâng-ugat ng kabuluhan.

bu·lóg

pnr |[ Hil ]

bu·lóg

png
1:
Zoo [Pan] baráko2–3
2:
Med [War] kataráta1

bú·log

png |[ Ilk Tag ]
2:
Zoo pagpapalahi sa alagang hayop
3:
Zoo sa Quezon, matsíng
4:
[Bik] gupit ng buhok
5:
[ST] laláking hindi kapon.

bu·lók

pnr |[ Seb Tag War ]
1:
may taglay na malubhang sakít o pinsala : ABULÓK, BULÚK, BUNGKÓK, BURÚK, DUNÓT, GÁBOK, LABÁG3, LAÓ, LÁPA, NALUNGSÓT, NALUNGTÓT, PANGTÓT, ROTTEN1, SIRÂ2, VÚLLUK
2:
hindi sariwa at karaniwang may mabahong amoy gaya ng bugók na itlog ; o kung sa kahoy, gapók : ABULÓK, BULÚK, BUNGKÓK, BURÚK, DUNÓT, GÁBOK, LABÁG3, LAÓ, LÁPA, NALUNGSÓT, NALUNGTÓT, PANGTÓT, ROTTEN1, SIRÂ2, VÚLLUK
3:
may masamâng katangian kung susukatin sa pamantayang moral, panlipunan, o pampolitika : ABULÓK, BULÚK, BUNGKÓK, BURÚK, DUNÓT, GÁBOK, LABÁG3, LAÓ, LÁPA, NALUNGSÓT, NALUNGTÓT, PANGTÓT, ROTTEN1, SIRÂ2, VÚLLUK Cf KORÁP
4:
Alp bugók2 — pnr na·bu· lók.

bú·lok

png |[ Seb ]

bul-ól

png |[ Igo ]
:
varyant ng bul-úl.

bu·lól

pnr |Med
:
may depekto ang pagsasalita ; hindi makapagsalita nang tuwid at tuloy-tuloy : BÁLID, GARÍL, KARÍL Cf ALIM-ÍM, UTÁL

bu·lo·lóng

png |Zoo |[ ST ]
:
talukab ng alimango o alimasag.

bú·lon

png
:
bikíg na dulot ng malaking subò ng pagkain : BALARÍID, CHOKE3 Cf HÍRIN, SAMÍD

bu·lóng

png |pag·bu·lóng
1:
[Kap Tag] pagsasalita nang mahinàng-mahinà, karaniwan sa pamamagitan ng hiningá sa halip na sa lalamunan, lalo na sa kapakanan ng paglilihim : ARASÁAS, ARIMEKMÉK1, BUZZ3, ESÁES, HINGHÍNG, HÚNGHONG, HURÍNG, HUTÍK, ÍRDONG, TÓNGTONG3, WHISPER Cf ANÁS — pnd bu·lu·ngán, bu·mu·lóng, i·bu·lóng
2:
[ST] pagsasabi ng masamâ sa talikuran
3:
mahiwagang salita
4:
Bot [Ilk Pan] dáhon1

bú·long

png
1:
Med [Bik Hil Seb War] gamót1

bu·long-bu·lú·ngan

png |Kol
:
lihim ngunit pinag-uusapan ng marami : HUNGÍHONG, HÚROB-HÚROB

bu·lós

png |[ ST ]
1:
pangunahing kalsada
2:
kasangkapang gamit sa paghahábi
3:
piraso ng damit
4:
pagtagos ng liwanag sa salamin, o paglampas ng hangin sa isang butás-butás na sisidlan
5:
pagtusok sa katawan gamit ang matalas na patalim
6:
Med sakít sa ngalangala
7:
pag-uulit-ulit sa unang pantig ng salita
8:
pagtaliwas sa tamang daan at pagtahak sa mas maikling daan
9:
pangingibabaw ng boses, gaya sa bulós ng isang tinig sa lipon ng umaawit ng maramihan
10:
masamâng babae.

bu·lós

pnd |[ Bik ]

bu·lós

pnr
1:
natapon mula sa butas ng sisidlan
2:
nakatakas ; hindi nakakulong
4:
inubos hanggang wala nang natira ; said na said
5:
ganap na nakabilád o nakaladlád sa hangin, init, at lamig
6:
ganap na nagtitiwala
7:
maramihan at biglang dagsâ.

bú·los

png
1:
dagdag o ulit, karaniwan sa pagkain
2:
dagdag na sahog sa pagluluto
3:
nilikhang buhos ng hangin, gaya sa bulusan
4:
malaking hinawang pook sa gubat
5:
salitâng-ugat ng panibúlos
6:
búhos1 o pagbúhos
7:
8:
[ST] sima sa panghuhúli ng isda
9:
[ST] pagtupad sa hiling
10:
[ST] tamang daan.

bu·ló·san

png |Med |[ Seb ]

bu·lót

png
:
palaso na hugis kalawit ang dulo.

bu·lóy

png
1:
Ark [Kal] bahay na hugis parisukat
2:
[Ilk Pan] tokáyo
3:
Zoo [Seb] barásot.