cab


cab (kab)

png |[ Ing ]
1:
daglat ng cabriolet

cabal (ká·bal)

png |[ Ing ]
1:
pangkat na may lihim na pakana laban sa isang pamahalaan o tao na nása kapangyarihan
2:
pakana ng naturang pangkatin.

cabana (ka·bá·na)

png |Ark |[ Ing ]

Cabanatuan (ka·ba·na·tú·an)

png |Heg
:
lungsod sa Nueva Ecija.

cabaret (ká·ba·réy)

png |[ Fre ]

Cabarroguis (ka·ba·ró·gis)

png |Heg
:
kabesera ng Quirino.

cabbage (ká·beyds)

png |Bot |[ Ing ]

cabbala (káb·a·lá)

png |[ Ing Heb kabballa ]
1:
sa sinaunang tradisyong Jew, ang mistikong interpretasyon ng Bibliya var cabala
2:
doktrinang esoteriko.

cabin (káb·in, ká·bin)

png |[ Ing ]
1:
maliit na silungán o bahay na karaniwang yari sa kahoy
2:
silid o bahagi ng silid para sa pasahero o tauhan ng sasakyang panghimpapawid o pandagat
3:
natatakpang lalagyan ng kargada sa sasakyang panghimpapawid.

cable (kéy·bol)

png |[ Ing ]
3:
cable TV.

cable car (kéy·bol kár)

png |[ Ing ]

cablegram (kéy·bol·grám)

png |[ Ing ]

cable TV (kéy·bol tí·vi)

png |[ Ing ]
:
sistema ng paghahatid ng progra-mang pantelebisyon sa pamamagitan ng cable : CABLE3

Cabo de Buena Esperanza (ká·bo de bu·é·na es·pe·rán·za)

png |Heg |[ Esp ]
:
Tangos Buena Esperanza.

cabo de vara (ká·bo de vá·ra)

png |[ Esp ]
:
bastonéro2 var kábo

caboodle (ka·bú·del)

png |[ Ing kit and boodle ]
:
ang kabuuan ng lahat.

caboose (ka·bús)

png |[ Ing ]
:
kusina sa barko.

cabriolet (káb·ri·yo·léy)

png |[ Fre ]
:
kompartamento para sa drayber sa tren, crane, at mga katulad Cf CAB1