halin


ha·lín

png
1:
[Seb] bénta
2:
[War] sálin.

ha·lín

pnd |hu·ma·lín, mang·ha·lín |[ Hil ]

há·lin

png
1:
[Tau] pagbabago nang higit na mababà sa dáting kalagayan
2:
[Hil] sálin1

ha·lí·na

png
:
panghikayat, pang-akit, o gayuma : CHARM1

Ha·lí·na!

pdd
:
pinaikling “Halika na! ”

ha·lin·du·wáng

png
1:
pagbaling sa lahat ng direksiyon upang makíta ang hinahanap
2:
paghahalungkat hábang naghahanap ng isang bagay.

ha·líng

png |[ ST ]
:
pagtutuon ng pansin upang nakawin.

ha·líng

pnr

há·ling

png
1:
[Hil] simulâ
2:
[Seb] dikít2

ha·ling·híng

png
1:
huni ng kabayo
2:
daing ng tao na nahihirapan sa karamdaman o naliligayahan sa sex : AGULÔ Cf HALUYHÓY

ha·lin·hán

pnd |[ halili+han ]
:
palitán ; lagyan ng iba.

há·lin·hí·nan

pnr |[ halili+han+an ]
:
salítan sa pagtupad ng gawain : ANGSÁNG2, APÁLIG, BALÍYOS, DUMALÁSAN, HALILÍ, SALISÍ, SÚLBOD

ha·lín·tang

png |[ Hil ]

ha·lin·tóng

png |Zoo
:
varyant ng balintóng.

ha·lin·tú·lad

png
1:
[ST] halimbawà1 var halintulár
2:
paghahambing ng dalawang bagay.

ha·lin·tu·wáng

pnr
:
dalá-dalá ng dalawang tao sa magkabilâng dulo ng isang piraso ng kawayan Cf PASÁN, KARGÁ