habi


ha·bì

png

Ha·bì!

pdd
:
Alis! o Ilag!

há·bi

png
1:
pag·ha·há·bi pagbuo ng isang bagay o disenyo sa pamamagitan ng mga pinagsaklit-saklit o pinagsalit-salit na himaymay o sinulid : INABÉL2, LÁGA1
2:
hi·ná·bi produkto ng gayong gawain : TEHÍDO Cf LÁLA, WEAVE
3:
pag·ha·há·bi paglikha ng mga bagay na hindi totoo — pnd ha·bí·hin, hu·má·bi, i·há·bi.

ha·bíb

png |[ Tau ]
:
titulong iginagawad sa isang sálip1 na nakapaglakbay na sa Mecca Cf HÁDJI1

ha·bíd

png
:
halabíd var habír

há·big

png |[ Mrw ]

ha·bi·hán

png |[ habi+han ]
:
kasangkapan na panghabi ng mga hibla at sinulid upang gawing tela : GABILÁN2, GUMÁBAL, LOOM1, PAGABLÁN, PANG-ÁBLAN Cf LANSADÉRA, PALATUHÁT, SIKWÁN1-2, SIMPIAN

ha·bí·lin

png
:
salapi, ari arian, at iba pang bagay na ipinagkatiwala sa pag-iingat ng ibang tao : LÁGAK2

ha·bi·lóg

pnr
:
may hugis na katulad sa itlog : ÓVAL

ha·bín

png
:
sinulid na ginagamit sa habihán.

ha·bíng

png |Psd
:
buhól sa lambat.

ha·bíng

pnr
:
baluktót1 o buhól-buhól.

ha·bít

pnr
:
masamâ ang pagkakatahi.

há·bit

png |[ Ing ]
2:
Sik awtomatikong reaksiyon sa partikular na sitwasyon
4:
pagkagúmon1 hal pagkagumon sa bawal na gamot.

ha·bi·tas·yón

png |[ Esp habitación ]

há·bi·tát

png |Bio |[ Ing ]
:
katutubòng tahanan ng isang organismo o hayop Cf NICHE2