lala


la·lá

png |[ ST ]
:
pagkabakbak ng balát dahil sa pagkahulog o pagkasunog.

la·là

pnr |[ ST ]

la·lâ

png

la·lâ

pnr |ma·la·lâ
1:
naging higit na matindi o masakít gaya ng luma-lâng karamdaman o away : ACUTE2, GRÁBE, LUBHÂ2
2:
namihasa sa isang masamâng gawaing napasimulan na — pnd lu·ma·lâ, pa·la·la·ín.

lá·la

png |[ Bik Kap Hil Seb ST ]
1:
pagbuo ng sawali, banig, basket, at iba pang kauri sa pamamagitan ng pagsasalit-salit ng himaymay ng kawayan, bule, pandan, at katulad Cf HÁBI — pnd i·lá·la, i·pa·lá·la, lu· má·la, mag·lá·la
2:
[ST] paghahanda ng gantimpala o kaparusahan.

lá·lab

png |[ ST ]
:
telang putî na pambalot ng patáy.

la·la·bín·ta·u·nín

png |[ la+labing+ taon+in ]

la·lád

pnr
:
naanod o natangay ng bahâ — pnd ma·la·lád, ma·pa·la·lád.

la·lág

pnr
1:
duróg1 o nadurog
2:
[Seb] putlain o maputlâ.

lá·lag

png |Bot |[ ST ]
:
paglutang ng bulaklak ng berro.

la·lá·gan

png |[ Mrw ]

la·la·gá·sen

png |Ana |[ Mrw ]

la·la·gú·kan

png |Ana |[ la+lagok+an ]
:
pag-usli ng kartilago ng thyroid na nabubuo sa may lalamunan at karaniwang nakikíta sa mga lalaki : ADAM’S APPLE, AMMÚTIL, GULÓNG-GULÓNGAN, KORÓKOM, KULUKULÓNG, TAGÚKAN, TATAGUKÁN, UBÚL-ÚBOL

la·lag·yán

png |[ la+lagay+an ]
:
anumang bagay, tulad ng kahon o bote na naglalamán ng nais itago, ingatan, at pangalagaan : CONTAINER, DATÚKAN, GÁNDA3, KAGÁNAN, KAKÁGAN, PANANGÍNAN, PAGGÍKAN, RECEPTACLE, SISIDLÁN, SUDLANÁN, SULUDLÁN, SURÚDLAN, TAGÂ3

lá·lak

png
:
pag-aalis ng balát.

la·lá·kat

pnr |[ Hil ]

la·lá·ki

png |[ Bik Kap Hil Iba Ilk Pan Seb Tag War ]
1:
Bio sex na nakabubuntis o nakakapagdulot ng bunga sa pamamagitan ng pertilisasyon o inseminasyon : ADAMÀ, KÉLOT, LÁKI2, LELÁKI, LOGÍ, MAN1, MALE Cf BOY1
2:
Bot halámang nagtataglay lámang ng bulaklak na hindi nagdudulot ng bunga o binhi
3:
disenyong lapat sa bahaging babae
4:
Kol kaapid ng babae.

la·la·kí·nin

png |[ ST ]

la·lak·sót

png
:
taguri sa isang lalaki Cf BABAYSÓT

lá·lam

png |[ Kap ]

la·la·mú·nan

png |Ana |[ la+lamon+an ]
:
bahagi ng leeg mula sa dakòng loob ng bibig sa ibabâ ng babà hanggang sa itaas ng dibdib na kapantay ng balagat : BÚT-OL, GULLET1, GUNGGÚNGAN, THROAT

la·lán

pnd |i·la·lán, lu·ma·lán, ma·la·lán |[ ST ]
:
kumain nang walang ulam.

la·láng

png |pag·la·láng
1:
[Bik Kap Hil Seb Tag] likhâ1
2:
[Kap Hil Tag] dayà
4:
[Iba] bantulot o pagbabantulot
5:
[Pan] pagtuturo sa pamamagitan ng halimbawa.

lá·lang

png
1:
[Mrw] súpil1-3 o pagsupil
2:
[Mag] pagpapainit sa pamamagitan ng pagbibilad sa araw o pagdarang sa apoy.

la·lá·ngan

png |[ ST ]
:
bukid o lupaing pag-aari.

la·lang·hu·tán

png |[ ST ]
:
kasangkapang pangkusina Cf UTENSIL

la·lang·yán

png |[ ST ]
1:
batya o palangganang yarì sa luad

la·la·nó·an

png |Zoo |[ Mrw ]

la·lán·say

png |[ Mrw ]
:
pinakamalapad na tela, kasinghabà ng mamandiyang, dalawang metro ang lapad, at isinasabit sa ibabâ ng sambira.

la·lár

png |[ ST ]
1:
pagkabasag ng agos ng tubig mula sa pagdaan sa ilalim ng harang
2:
patuloy na pagkasira ng isang bayan dahil sa pag-alis ng mga tao túngo sa ibang lugar.

lá·lar

png |[ ST ]
1:
pamilyang malaki na iisa lámang ang pinagmulan

la·lás

pnd |la·la·sín, lu·ma·lás, mag·la·lás |[ Hil ]
:
hilahin o manghila.

la·lás

pnr |[ ST ]
2:
Med nabakbak ang balát ng katawan
3:
nalagas ang dahon sa tangkay
4:
natanggal ang bubungan ng bahay.

lá·lat

png |[ Ilk ]

la·la·ú·gan

png |Ana

la·láw

png |[ Hil ]

la·la·wà

png |Zoo |[ Mrw ]

la·lá·wa

png |Zoo |[ ST ]

la·la·wá·gan

png |Agr |[ ST la+lawag+an ]
:
malaking lupain na gagawing bukid.

la·law·gón

png |Ana |[ Bik ]

la·la·wí·gan

png |[ Kap Seb Tag War la+lawig+an ]
1:
Heg pulo o bahagi ng malaking lupaing sumasaklaw sa ilang bayan : LÚYAG1, PROBÍNSIYÁ, PROVINCE, PUÓD
2:
[ST] malayò sa panganib
3:
daungan, o kung saan naghuhulog ng angkla ang mga sasakyang-dagat.

la·la·wi·ga·nín

png |Lgw |[ lalawigan+in ]
:
mga gawi, kilos, at salitâng ginagamit ng tagalalawigan.

la·la·wíng

png |[ ST ]
:
pag-uga ng bagay na nakasabit.

la·láy

pnr
:
nakahilig o nakalaylay.

la·la·yán

png |Mit |[ ST ]

la·lá·yan

png |[ Kap Seb Tag ]
1:
Zoo uri ng ahas
2:
balustre o gabay na hinahawakan sa hagdan.