laga


la·gà

png |pag·la·gà
1:
pagluluto ng anumang bagay sa kumukulông tubig var lága — pnd i·la·gà, mag·la· gà

lá·ga

png
1:
[Kal] hábi1
2:
[War] níngas
3:
[Mrw] aksayá2 o pag-aaksayá
4:
5:
Med [Pan] hilo dahil sa mataas na lagnat.

la·ga·ák

png

la·gab·láb

png |[ Kap Tag ]
:
maingay at malaking alab o liyab ng apoy : DAGABDAB, FLAME4, LAGYÁB — pnd lu· ma·gab·láb, mag·la·gab·láb.

la·ga·bóng

png |[ Bik Seb Tag ]

lá·gad

pnr pnb
:
bihirà1 — pnr ma·lá·gad.

la·ga·dì

png |Kar |[ Bik Seb ]

la·gad·lád

png
1:
pagkaanod ng anumang bagay sa likido : LAGARLÁR, LÁLAR2
2:
bagay na lumulutang o inaanod : LAGARLÁR, LÁLAR2

la·gad·yá

png |Bat |[ ST ]

la·ga·ín

png |[ laga+in ]
:
pagkaing pinakukuluan sa tubig upang maluto gaya ng itlog, karne, patatas, at katulad.

lá·gak

png
1:
[ST] pag-iiwan ng isang bahagi ng kabuuan o pag-iiwan ng isang bagay bílang palatandaan
2:
[Ilk ST] habílin
3:
Kom deposito sa bangko
4:
[Mrw] lámon.

la·gá·kan

png |[ lagak+an ]
1:
sinumang pinaghabilinan o pinag-iwanan : DEPOSITÁRYA2
2:
gusali o pook na pinaglalagakan o pinag-iimbakan : DEPOSITÁRYA2

la·gak·lák

png
2:
[ST] tunog ng buhos ng tubig na nahulog mula sa itaas.

la·gál

pnr |[ ST ]
:
pinalambot o binugbog ang isang matigas na bagay.

la·ga·lág

pnd |la·ga·la·gín, lu·ma·ga·lág, má·la·ga·lág |[ ST ]
:
lumayo o mapalayo sa sariling bayan dahil sa isang malaking sanhi.

la·gá·lay

pnr |[ ST ]
:
labis na lumaylay ang mga sanga ng punongkahoy o mga balahibo ng ibon.

lá·gam

png |[ Mrw ]

la·ga·mák

pnr
1:
matagal na nakaratay sa banig

la·gá·mi

png |Bot |[ Mag ]

la·ga·mô

png |[ Seb ]

la·gán

png |Zoo
:
isang uri ng malaking susô.

lá·gan

png |[ Bil ]
:
sa habihan, batangán para sa mga sinulid na paayon.

la·ga·náp

pnr |[ ST ]
2:
kung babae, walang inaayawan.

la·gá·nap

pnr |[ Kap Tag ]
2:
karaniwang nangyayari var lagáp

la·gá·nas

png |[ ST ]
:
tunog ng bumabagsak na punò kapag naputol o pinutol, o tunog ng tumatakbo sa palumpungan.

la·ga·nát

png
:
ingay ng bumabagsak na sanga.

la·ga·ngán

png
1:
[Kap Pan Tag] pugón1
2:
[Ilk] dikin na yari sa kawayan o yantok.

la·gá·on

png |Bot |[ Mnb ]

la·gáp

pnr
:
varyant ng lagánap.

la·ga·pák

png |[ Bik Kap Hil Seb Tag War ]
:
tunog ng isang bagay na biglang bumagsak, ipinalò, o inihampas sa isang bagay na matigas o lapad : DAGUBÁNG, LAMPÁT

la·ga·rì

png |Kar
1:
anumang kasangkapang may ngipin ang talim at gina-gamit sa pagputol ng kahoy, bakal, at katulad var lagarè Cf SERÚTSO
2:
GABÁS, GÁGGAL, GALAGÁL, GAPÓGOP, GÉET, KÁTKAT, KULÍLI, LAGADÌ, RAGÁDI, SAW — pnd i·pag·la·ga·rì, i·pan·la·ga·rì, la·ga·rí·in.

la·ga·rí·an

png |[ lagari+an ]
:
pook o talyer sa paglalagari ng mga troso : SAWMILL

la·gá·ring bá·kal

png |Kar |[ lagari+ng bakal ]
:
lagaring pamputol ng bakal at karaniwang may makitid at pinong talim.

la·gá·ring bi·lóg

png |Kar |[ lagari+na bilog ]
:
lagaring de-koryente at pabilog ang talim.

la·gá·ring pa·tíng

png |Zoo |[ lagari+na pating ]
:
isdang-alat (family Pristi-dae ) na sapád ang nguso.

la·gar·lár

png |[ ST ]

la·gár·to

png |Zoo |[ Esp ]

la·gás

png
1:
[Bik] tinedyer na nagbago ang tinig
2:
Bot [Hil Seb] magulang na puso ng mais
3:
[Pan] retáso.

lá·gas

png |pag·ka·lá·gas |[ Hil Kap Tag ]
1:
maramihang pagkatanggal o pagkapigtal, karaniwan ng hibla, dahon, buhok, at katulad : DEFOLIATION, DEPOLYASYÓN — pnr la·gás
2:
pag·ka·lá·gas pagkalipol ng maraming tao
3:
Agr Bot [Mag] binhî1
4:
[Mrw] matigas na balát ng prutas, hal lágas ng píli, lágas ng mani
5:
Ana [Mrw] matigas na bahagi ng bungo.

la·ga·sáw

png

la·ga·sì

png |Bot
:
punongkahoy (Leucosyke capitellata ) na tumataas nang 2-4 m, biluhaba at manipis ang dahon : ALIGASÌ, ISINGÍPIN

la·gas·lás

png
2:
ingay ng dahong gumagalaw sa hihip ng hangin : LAGÚNOS, PARÓKPOK

la·gas·lá·san

png |Heo |[ lagaslas +an ]
:
bahagi ng ilog na may maingay at matuling agos.

la·gát

png |[ Seb ]

lá·gat

png |[ ST ]

la·ga·ták

png
1:
[ST] tulo ng ulan sa bubong var lagátak
2:
[Bik] yabág.

la·gá·tap

pnd |i·la·gá·tap, i·pa·la·gá·tap, mag·la·gá·tap |[ ST ]
:
kumalat sa pamamagitan ng hangin.

la·gá·taw

pnr |[ War ]

la·gáw

png |Zoo |[ Seb Tag ]
:
katamtaman ang laking isdang-alat at kapamilya ng bitilya (Monotaxis grandoculis ), pinilakan ang kaliskis, malaki ang matá, at sapád ang nguso : HUMPNOSE BIGEYE BREAM, LAHUNDÓN, MALAKÍNG-MATÁ, PUTÎ-MATÁ

lá·gaw

png
1:
2:
Bot [Seb] minúnga
3:
Bot [Bag Seb] binúnga1

la·gáy

pnd |lu·ma·gáy, má·la·gáy |[ ST ]
:
salitâng-ugat ng mapalagay

la·gáy

png
1:
ka·la·gá·yan katayúan
2:
pag·la·la·gáy pagsisilid ; pagpupuwesto
4:
6:
Ana [Hil Seb] bayág
7:
[War] pútik.

la·gá·yak

png |[ ST ]
:
kaladkád1 o pagkaladkad.

la·gá·yan

png |[ lagay+an ]
1:
pook na pinagsisidlan ng mga bagay
2:
pagbibigayan ng suhol.

la·gay·láy

pnr
2:
[Bik] napailalim sa gayuma o engkanto.

la·gay·ráy

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng halaman.