halang


ha·láng

png |[ ST ]
1:
bilasâng isda
2:
Sin telang hinábi na may iba’t ibang kulay
3:
tákot ng isang tao na nagtatago upang iwasan ang panganib.

hál-ang

png |[ War ]
:
tela na masamâ ang pagkahábi.

há·lang

png
2:
Kar anumang piraso ng kahoy o metál na ipinakò o idinikit sa dingding upang maging sabitán Cf BALAGBÁG
3:
Psd isang uri ng lambat na panghúli ng isda, nakabitin nang pahabâ, may pampalutang sa itaas, at pampalubog sa ibabâ
5:
[Seb ST] angháng.

ha·láng-ha·láng

png |[ ST ]
:
pagtangging makipag-away dahil sa tákot.