harang


há·rang

png |[ Seb ST ]
3:
Kol pagtatanghal, pagkain, at katulad na hindi umabot sa inaasahan.

ha·ra·ngán

png |Bot
:
uri ng ilahas na damo (Centipede minima ) : PÍSIK3

ha·ra·ngáng-ta·gâ

png