bara


ba·rá

png |[ Esp barra ]
1:
anumang bagay na nakaharang o nakasisikip sa bútas o daraanan : CHOKE4
2:
Ntk pag-aahon ng sasakyang pantubig upang huwag munang gamitin o upang ayusin ang sirà nitó.

bá·ra

png |[ Esp vara ]
1:
mahabàng bagay na ginagamit na pangharang, tulad ng túbo, bakal, o kawayan : BAR1
2:
pansukat o sukat na 9 m ang habà : BAR1
3:

Ba·rá·an

png |Ant
:
Bil áan.

ba·rá-ba·rá

pnr |[ Esp barra ]
:
walang ingat sa trabaho o kilos.

bá·ra-bá·ra

png |Zoo |[ Esp vara ]
:
malaking alimasag.

ba·ra·ba·ra·á·kal

pnr |[ Mrw ]

ba·rá·ba·rág

pnd |[ Bik ]
:
lumaboy-laboy ; mag-aksaya ng oras.

Ba·ra·bás

png
:
sa Bibliya, ang magnanakaw na pinilìng palayain sa halip na si Jesucristo.

ba·ra·dâ

png |Mus
:
uri ng maliit na tambol na may natatambol na rabaw sa magkabilâng gilid : SNARE DRUM

ba·ra·dé·ro

png |[ Esp varadero ]
2:
Ntk daungan na may mga estruktura para sa pagkompone, pagsuri, at paglinis ng sasakyang pantubig : BARÁHAN, DRY DOCK

ba·ra·di·búd

png |[ Ilk ]
:
putaheng may sahog na dahon ng ampalaya, kinayod na muràng mais, at kamote.

ba·rá·do

pnr |[ Esp varrado ]
:
may pasak o bará : BUTATÂ2, PINÓOT

ba·rág

png |[ War ]
:
nabalìng sangá ng punò.

ba·ra·gán

png |Zoo
:
malaking hipon na nahuhúli sa malalim na tubigán.

ba·ra·gé·ta

png |Kol

ba·ra·gó·hon

pnr |[ Bik ]

ba·rá·ha

png |[ Esp baraja ]
:
kagamitan sa sugal, gawâ sa makapal at matigas na papel o manipis na karton, karaniwang rektanggulo, na may larawan, bílang, o sagisag : INNÍPIS, ÍPIS2, NÁYPES Cf KARD2

ba·rá·han

png |Ntk |[ bara+han ]

ba·rá·hang-kas·tí·la

png |[ Esp baraja+ng castilla ]

ba·rá·hang-ta·gá·log

png |[ baraja+ng Tagalog ]
:
manghal ng baraha na may mga set ng bastos, kopas, oros, at espada : BARÁHANG KASTÍLA

ba·rá·i

png |Bot |[ War ]
:
úbod ng katawan ng abaká.

ba·rák

png
1:
Bot [ST] tawag sa dilaw na ugat ng bárak
2:
Zoo [Kap] bayáwak .

ba·rák

pnr |[ ST ]
:
maputla dahil sa tákot o dahil sa sakít var marák

bá·rak

png |Bot
:
halámang-ugat (Curcuma zedoaria ) na amoy bawang at kulay dilaw ang lamán var barák

bá·rak

pnr

ba·rá·ka

png |Zoo

ba·rá·ka

png |[ Esp barraca ]

ba·rá·kal·ye

png pnr |[ Esp vara+ calle ]
:
tao na lagalag.

ba·rá·kang

png |[ Ilk ]

ba·rak·bák

png |[ Ilk ]
:
pinatuyông tambo na ginagawâng sombrero, bag, at katulad.

ba·ra·kí·lan

png |[ Ilk Kap Tag War ]
1:
Ark estrukturang pahalang na gawâ sa kahoy o metal at nagsisilbing suporta sa atip o bubungan ng bahay : BALAGBÁG3, MAUJI, PÁGBO, PAGBÓ, PALUMBÁNG, PANÁLGAN2, PASÁNGGIR, SAGBAYÁN, TRABESÁNYO, WANÁN var balakílan
2:
anumang pahalang na bahagi ng balangkas na nagsisilbing túkod : PÁGBO, PAGBÓ, PALUMBÁNG, PANÁLGAN, PASÁNGGIR, SAGBAYÁN, WANÁN

ba·rá·ko

png
1:
laláking walang kinatatakutan ; laláking matapang
2:
Zoo anumang laláking hayop na palahian : ABÍL3, BULÓG1, BUTAKÁL2, GANADÓR2, PAKÁL, TAKÁL
3:
Zoo baboy na inalagaan upang gawing palahian : ABÍL3, BÚLOG1, BULÚGAN2, BUTAKÁL2

bá·raks

png |[ Ing barracks ]
1:
Mil gusali o mga gusali na ginagamit na tiráhan ng mga sundalo
2:
alinmang gusaling ginagamit upang magkasiya ang malaking bílang ng tao.

ba·ra·kú·bak

png |Bot |[ Ilk ]
:
nalantang mga dahon.

ba·ra·kú·da

png |Zoo |[ Esp barracuda ]
:
uri ng isdang-alat (family Sphynidae ) na mahabà at abuhin ang katawan : BABAYÓTE, BIKÚDA, BÓTOG, DUGSÓ, LAMBÁNAK, LÚSOD, RÓMPEKANÁDO Cf TORSÍLYO

ba·rá·kus

png |[ Ilk ]
2:
talì — pnd ba·ra·kú·san, i·ba·rá·kus, mag·ba·rá·kus.

ba·rál

png

bá·ral

png |[ War ]

ba·ra·lang·gó

pnr |[ Bik ]

ba·ra·lá·wik

png |Bot |[ Iba ]

ba·ra·lì

png |Agr
:
palay na ginapas at hindi maaani dahil basâ var baralè

ba·rá·li

png |Zoo
:
uri ng dilis.

ba·rál·si

png |[ War ]
:
sayaw para sa karamihan.

ba·rál·ta

png |Bot
:
baging na maraming mahahabà at matitigas na ugat, ginagawâng pantali sa baklad.

ba·ram·báng

png |Bot |[ Pan ]

ba·rán

png |[ Tau ]
1:
katawan ng tao, hayop, o bagay

ba·ran·díl·ya

png |Ark |[ Esp barandilla ]
1:
isang mahabàng bakal na bára o mga bakal na bára, karaniwang nakapuwesto patayô at ginagamit na gabay o hadlang : RAIL1 Cf RÉHAS

ba·ráng

png |[ War ]

bá·rang

png
1:
[Akl Bik Hil Seb] kúlam1
2:
[Tau] kalákal.

ba·rá·ngan

png |Zoo |[ Ilk Pan ]

ba·ra·ngá·non

png |Bot |[ War ]
:
halámang gamot na laban sa sakít ng tiyan.

ba·ra·ngáy, ba·rang·gáy

png
1:
Ntk [ST] balangáy1 at batayan ng makabagong yunit pampolitika Cf BÁRYO
2:
Pol naging anyo ng balangay3 sa panahon ng ma Español ; ibinigay na pangalan sa bigkas na Ingles sa yunit pampolitika na katumbas ng baryo.

ba·rá·ngay

png |Ntk |[ Ilk ]

ba·ra·ngí·tan

png |[ War ]
:
pagitan ng inunat na hinlalaki at hintuturo.

bá·ra·ngí·taw

png |Zoo |[ Seb ]
:
maliit at maamòng buwaya.

ba·ráng·ka

png |[ Esp barranca ]
1:
2:
pag-akyat sa isang matarik na bundok, burol, at iba pang katulad na mataas na pook.

ba·ra·ní·ti

png |Zoo

ba·ran·tí

png |Zoo |[ Ilk ]

ba·rá·ong

png |Bot |[ War Bis Bik ]
:
tindalò, tindaló.

ba·ra·ó·ngan

png |Zoo |[ Ilk Tag ]

ba·rá·os

png |Bot

ba·rás

png
1:
Bot [Mag] bigás
2:
Heo [War] buhángin.

bá·ras

png |[ Esp barra ]
1:
anumang pahabâ at matibay na metál : BAR3, BARÁS-BÁRAS, PANAKLÁY, POLE5
2:
Isp laro na nagbibitin sa isang putol ng túbong bakal na may tukod sa magkabilâng dulo ; o túbong gina-gamit sa larong ito
3:
pares ng mahabàng kahoy o kawayan sa unahán ng kariton o kalesa na pinagsisingkawan ng humihilang hayop : PADALAYDÁY

ba·rá·san

png |Bot |[ War ]
:
uri ng yantok na malaki at makapal.

ba·rás-bá·ras

png |[ Seb ]

bá·ras-ba·rá·san

png |Bot
:
damo na ginagawâng basket at pantutos sa pawid.

bá·ras-ha·rì

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng palumpong.

bá·ras·ni·ho·sè

png |Bot |[ ST baras+ ni+Esp jose ]
:
isang uri ng palumpong.

Barasoain (ba·ras·wa·ín)

png |Kas |Heg
:
simbahan ng Malolos, Bulacan na pinagdausan ng pulong ng Kongreso ng Rebolusyonaryong Pamahalaan at ng Inagurasyon ng Unang Republika ng Malolos sa ilalim ni Heneral Emilio Aguinaldo noong 1898.

ba·rá·son

png |Zoo |[ Bik ]

ba·rá·sot

png |Zoo |[ Ilk Tag ]
:
katam-taman ang laking isdang-alat (family Hemiramphidae ) na may panga na tíla mahabàng tuka, pahabâ at payát ang katawan, medyo malaki ang mga kaliskis, may isahang palikpik sa likod at tiyan malapit sa buntot, at karaniwang makikítang pangkat-pangkat sa malapit sa rabaw ng tubig : BALÁMBAN2, BALULÚNGI, BARÍTOS, BAYAMBÁNG2, BAYANBÁN, BUGÍNG, BULÓY3, GARFISH, HALFBEAK, KÚTNUG, LULUNGÌ, MALÁMBAN, OBÚD-OBÚD, PATLÁY, RANGDÁW, SIGWÉL, SIGWÍL, SÍRIW, SILÍW1, SISIWÍ, SUGÍ

ba·rát

pnr |[ Esp barato ]
:
mahilig tumawad sa pagbilí.

ba·rá·ta

png |Kom |[ Esp barato ]

ba·ra·té·ha

png |[ Esp baratija ]
:
mahabàng putol ng kahoy na may kapal na 12–25 mm.

ba·ra·té·ro

png |[ Esp ]
:
laláki na mahilig makipagbaratan, ba·ra·té·ra kung babae.

ba·ra·tíl·yo

png |Kom |[ Esp baratillo ]
:
pagbibilí ng anumang bagay sa mababà o múrang halaga : ALMONÉDA, BARÁTA, BARGAIN3

ba·ra·ti·yón

png |Med |[ War ]

ba·rá·to

pnr |[ Esp barato ]

ba·ráw

png
1:
Zoo [Hil] bangkás1
2:
[War] Zoo uri ng gagamba (order Araneae )
3:
[Seb] balaráw.

ba·ráw

pnr |[ Hil ]

ba·ra·wá·baw

png |[ Ilk ]
:
malaking bútas.

ba·ra·wál·ti

png |[ Pan ]

ba·rá·wid

png |[ Ilk ]
:
dagdag na talìng pampatibay.

bá·raw·má·raw

png |Bot

ba·ray·báy

png |Bot
:
palumpong (Cerbera manghas ) na tumataas nang 6 m, may putî at mabangong bulaklak, ginagawâng uling ang kahoy at napagkukunan ng langis na pang-ilaw at pamatay-kulisap.

ba·ráy·ti

png |[ Ing variety ]
:
varyant ng varáyti.

ba·rá·yung

png |Bot
:
uri ng naga.