hayo


ha·yó

png |[ ST ]
:
pagbugaw o pagtakot sa pusa o áso.

ha·yò

png |[ ST ]
:
panghihinà dahil sa gútom.

ha·yô

png |[ Hil ]

há·yo

png
1:
pangkalahatang direksiyon ng ilog, daan, at iba pa
2:
pangkalahatang kíling ng mga pangyayari, pampublikong opinyon, at iba pa Cf TREND — pnd hu·má·yo, i·há·yo.

Há·yo!

pdd
:
salitâng sinasambit kapag may pinaaalis o inuutusan : LÁKAD!, SÍGE!, SÚLONG!

ha·yód

png
:
kinayas na balát ng kawayan o punongkahoy var háyor

ha·yód

pnr

ha·yók

png pnr
2:
nanghihinà dahil sa gutom.

há·yok

png |Bot

ha·yón

png
1:
pinakamalayòng maaabot ng tingin, palaso, pukól, punglo, at katulad
2:
[Seb] imbay ng kamay.

Ha·yón!

pdd
:
pagtuturo sa isang bagay na nása malayo : NÁROÓN! var Ayun!, Hayun!

há·yon

png
1:
pagtamà ng bála sa target
2:
[Hil] imbáy1

ha·yóng·ha·yóng

pnr |[ ST ]
:
sariwa o lungtian pa gaya ng lungtiang gulay o anumang bahagi ng haláman na hindi pa natutuyo.

ha·yón-ha·yón

png |[ Seb War ]

ha·yóp

png |[ Hil ]

há·yop

png |[ Bik Hil Seb ST War ]
1:
Zoo anumang nilikhang may búhay maliban sa mga haláman : ANIMÁL1, BÁKONG3, BINATÁNG, MANANÁP, SÁPAT2 Cf BÉSTIYÁ, BRÚTO, DAMBUHALÀ, DAMÚLAG
2:
tao na malupit.

ha·yó·pag

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng bunga na makikita sa mga bundok ng Gumaka at Mayobok.

há·yos

png |[ ST ]
:
paghusay ng liwanag.