insi


in·sî

png |Mus |[ Mrw ]

ín·si

png |[ Seb War ]

inside (ín·sayd)

pnr pnb |[ Ing ]
:
panloob ; sa o nása loob.

in·si·dén·tal

pnr |[ Esp incidental ]
1:
hindi sinasadya
2:
may kaugnayan
3:
maliit at hindi mahalaga.

in·si·dén·te

png |[ Esp incidente ]
2:
bagay na may kaugnayan sa isang bagay : INCIDENT
3:
maliit na sigalot o hindi pagkakaunawaan : INCIDENT

insider (in·sáy·der)

png |[ Ing ]
1:
tao na bahagi ng lipunan, organisasyon, at iba pa
2:
tao na maimpluwensiya o nakababatid ng lihim na kaalaman.

insight (ín·sayt)

png |[ Ing ]
:
kakayahang unawain ang tunay na kalikasan ng isang sitwasyon.

in·síg·ne

pnr |[ Esp ]

insignia (in·síg·ni·yá)

png |[ Ing ]
:
kinikilálang mga sagisag ng isang tanggapan, ranggo, o karangalan Cf TSÁPA

ín·si·mi·nas·yón

png |Bio |[ Esp insiminación ]
:
paglalahi sa paraang natural o artipisyal : INSEMINATION

ín·si·ne·rá

pnd |ín·si·ne·ra·hín, mag-ín·si·ne·rá |[ Esp incinera ]
:
sunugin hanggang maging abo : INCINERATE

ín·si·ne·ra·dór

png |[ Esp incinerador ]
:
aparato na ginagamit sa pagsusunog ng anumang bagay hanggang ma-ging abo : INCINERATOR

ín·si·ne·ras·yón

png |[ Esp incineración ]
:
pagsunog hanggang maging abó : INCINERATION

insinuation (in·sí·nu·wéy·syon)

png |[ Ing ]

in·sín·was·yón

png |[ Esp insinuación ]
1:
hindi tuwirang pagmumungkahi : INSINUATION
2:
hindi tahasang pagsasabi ng isang bagay : INSINUATION Cf PAHIWÁTIG
3:
banayad o masining na pagpapasok sa isip : INSINUATION
4:
sining o kapangyarihang maku-ha ang niloloob o nais : INSINUATION

in·síst

pnd |[ Ing ]
1:
igiit ; ipilit

in·sis·yón

png |Med |[ Esp incision ]
2:
paghiwa o paghati, lalo na ang ginagawâ ng isang surgeon : INCISION