ipo


í·po

png |Bot |[ Hil Seb Tag ]
:
punongkahoy (Antiaris toxicaria ) na tumataas nang 20 m at may makapal na balát at punò na pinagkukunan ng hibla sa paggawâ ng tela at lubid : DITÁ1, DÁLIT3, MANÁNAW, PUPÓ, SALÓGON

í·po

pnr |[ Bik ]

í·pod

png |pag·í·pod
:
pag-usad nang kaunti mula sa kinauupuan : DAGÍSON1 Cf ÍSOD — pnd i·í·pod, u·mí·pod.

i·po·dér·mi·kó

pnr |Med |[ Esp hipodermico ]
:
kaugnay ng ilalim ng balát : HYPODERMIC

i·po·kri·sí·ya

png |[ Esp hipocricia ]

i·pó·kri·tá

pnr |[ Esp hipocrita ]

i·pól

pnd |mag-i·pól, u·mi·pól |[ ST ]

ipomoea (í·po·mí·ya)

png |Bot |[ Ing ]
:
anumang halámang (genus Ipomoea ) pumupulupot at may hugis trum-petang bulaklak, tulad ng kamote.

í·pon

png
1:
[Bik Seb ST] pagpipisan o pagtutumpok ng anumang bagay sa iisang pook ; pagsasáma-sáma ng mga bagay na hiwa-hiwalay
2:
pagtatago ng salapi — pnd i·pú·nin, mag-í·pon
3:
Zoo [Ilk] hípon.

í·pot

png |[ Bik Hil ST ]
:
munting tae, lalo ng ibon o manok : ITÍ2, PÚGSIT, TÍLIS3

i·pó·te·ká

png |[ Esp hipoteca ]

i·po·te·nú·sa

png |Mat |[ Esp hipotenusa ]
:
panig na katapat ng anggulong rekto ng tatsulok na may anggulong rekto : HYPOTENUSE

i·po·té·ti·kó

pnr |[ Esp hipotético ]
:
may katangian ng ipotesis : HYPOTHETICAL

í·pot-í·pot

png |Zoo |[ Hil ]

i·póy

png |[ ST ]

i·póy

pnr |[ War ]