dalit


da·lít

png |Lit
1:
popular at katutubòng tula, may apat na taludtod bawat saknong, at may súkat na wawaluhin ; anyo ng awiting-bayan
2:
sa panahon ng Español, awit pansimbahan at sa pagluluksa.

dá·lit

png
1:
[ST] hiwà2
2:
Bot [ST] yerba na ginagawâng lason
3:
Bot ípo
4:
[Akl Hil] kamandág1
5:
6:
[Seb War] ikmó.

dá·li·tâ

png
1:
kasalatan sa yaman at iba pang pangangailangan sa búhay ; sukdulang hirap : MISERY
2:
paghihirap ng kalooban ; pagtitiis : MISERY Cf DÚSA

dá·li·tâ

pnd |dá·li·ta·án, i·dá·li·tâ, mag·dá·li·tâ |[ ST ]
1:
makinig at magpahalaga