pusa


pu·sá

png |[ ST ]

pu·sà

png |Zoo |[ Kap Tag ]
:
isang maliit at inaalagaang mammal (Felis catus ) na may malambot na balahibo, nau-urong-sulong na mga kuko, at mali-mit na inaalagaan para manghuli ng daga : BÁDONG, BÉDONG, CAT, GÁTO1, KUNÍNG, ÍKOS, IRÍNG2, KITAW, MISÁY2, PUSÁK3 Cf ALAMÍD, TÍGRE, LEÓN, MUNING, MÚSANG

pu·sád

png
:
sa sinaunang lipunang Bisaya, pangkalahatang tawag sa paglalagay ng ginto sa ngipin.

pú·sad

png
1:
pagputol sa sanga ng punongkahoy — pnd i·pú·sad, mag· pú·sad, pu·sá·rin
2:
sa sinaunang lipunang Bisaya, pangkalahatang tawag sa ginintuang ngipin Cf BANSIL, HALOP

pu·ság

png
:
pagtalon o pagpitlag ng isda hábang nása tubig : PUSÁW — pnd i·pú·sag, pu·mú·sag, pu·sá·gan.

pu·sák

png
1:
Med [ST] pagtubò ng malubhang galis at mga butlig sa katawan
2:
[ST] pangkat ng isang uri o magkakauri
3:
Zoo [Iva] pusà.

pú·sak

png
:
maramihang paglabas, gaya sa pagpúsak ng tigdas.

pu·sá·ka

png |[ Pal ]
:
gámit na pamána mula sa ninuno.

pu·sa·kál

png |[ ST ]
:
kasagsagan, gaya sa pusakal na tag-araw.

pu·sa·kál

pnr
:
labis ang pagkagumon sa pagnanakaw at mga bisyong gaya ng pagsusugal at paglalasing : BUSAKÁL Cf SUGA-PÀ, ÁDIK

pu·sál

png |[ ST ]
:
pagpunô sa pagkuku-lang, gaya sa pusal ng gawain sa opisina.

pu·sa·lì

png |[ Kap Tag ]
:
pook na pina-mamahayan o dinadaluyan ng maru-mi at maitim na likido o tubig : LÁM-AW, LÍMAW, LÚNANG2, YANÁNG2

pú·sang-gú·bat

png |Zoo |[ Ilk Kap Pan Tag pusa+ng gubat ]

pú·sang·tá·pang

png |[ ST pusa+ng+t apang ]
:
matapang na lalaki sa laba-nan.

pu·sáw

png

pú·saw

png

pu·sa·wán

png
1:
Heo maliit na lawa o palaisdaan

pu·sá·yan

png |[ Ilk ]