kalag


ka·lág

pnr |[ Ilk Iva Kap Tag ]
:
tanggal ang buhol, talì, o anumang katulad : gisgís, kalás1, loose3 — pnd i·pa·ka· lág, ka·la·gán, ka·la·gín, ku·ma·lág, mag·ka·lág.

ka·lág

png |[ Bik Hil Seb War ]

Ka·lá·gan

png |Ant
:
pangkating etniko na matatagpuan sa paligid ng lawa ng Malitam, Lais, at Talaguton, lalawigan ng Davao.

ka·la·gá·yan

png |[ ka+lagay+an ]
2:
mga pangyayari.

ka·lag·dán

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng behuko.

ka·lag·ha·gâ

png |Med
:
varyant ng kalagharâ.

ka·lag·ha·râ

png |Med
:
pléma var kalaghagâ, kalaghalâ, kanaghalâ

ka·la·gí·may

png |Bot |[ ST ]
:
dahong ginagamit sa paggawâ ng banig, mas mahabà kaysa sabutan.

ka·la·git·nâ

png |[ ST kala+gitnâ ]

ka·la·git·nà·an

png |[ kala+gitna+an ]
:
kalahati o gitna ng lahat hal kala-gitnaan ng daan, kalagitnaan ng bayabas : kaibutúran2, kalagitnâ, úbod

ka·lag·kág

png |[ ST ]
2:
garalgal at bahaw na tinig.

ká·lag-ká·lag

png |[ Seb ]
:
bisperas ng Todos los Santos.

ka·lá·got

png |[ Seb ]

ka·lag·pá·ngaw

png |Bat |[ ST kalag+ pangaw ]
:
kabayaran upang maka-laya sa bilangguan o buwis na binabayaran ng preso para makalaya Cf piyánsa

ka·lág·sang·lâ

png
:
dokumento na sadyang laan upang makuha ang isinangla.

ka·la·gú·ma

png |[ ST ]

ka·la·gú·man

png |[ ka+lagom+an ]

Ka·la·gu·wá

png |Ant |[ Kal ]
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Kalinga.

ka·la·gú·yo

png |[ ka+laguyo ]
1:
[ST] matalik na kaibigan : kaagúyor

ka·lag·yô

png |[ Kap ST ]