kalay


ka·láy

png
1:
[Bik] apóy1,2
2:
Bot [ST] isang uri ng punongkahoy.

ka·láy

pnr
1:
[ST] tamad at pabayâ
2:
[ST] mahinàng umintindi
3:
mahinà ang tuhod.

ká·lay

png |Bot

ka·la·yá·an

png |[ ka+laya+an ]

ka·la·yá·ti

png |Bot |[ Hil Seb War ]

ka·láy·kas

png |[ ST ]

ka·lay·káy

png
1:
Agr kasangkapang pangkahig ng lupa, karaniwang yarì sa bakal ang ngipin, at gawâ sa ka-hoy ang hawakán : kagkág3, kahíg, kalaíd, kaléke, karaykáy, karekay, lek1, piruyà, rake, sadáng, sunkáy
2:
Agr suyod2
3:
[Bik] kaladkad na panghúli ng hipon
4:
[ST] basket na pinagtataguan ng mga kasang-kapan sa kusina
5:
[ST] kaluban o suksukan ng mga palasô.

ka·lá·yo

png
1:
Bot mabalahibong palumpong (Erioglossum rubigino-sum ) na may putî at mabangong bulaklak, at may tangkay na naka-kain var kalimáyo
2:
[Bik Hil Seb War] apóy1-2