kapas


ka·pás

pnr |[ Esp capaz ]
1:
may kaka-yahán
2:

ká·pas

png |[ Ilk Tag ]
1:
Bot uri ng kapok (Gossypium paniculatum )
2:
Zoo uri ng isdang matinik.

ka·pá·sang

pnr |[ Mrw ]

ka·pa·sáng·lay

png |Bot |[ Hil Seb ]

ka·pa·sé·te

png |[ Esp capacete ]
:
helmet na ginagamit bílang pananggaláng sa init ng araw Cf salakót

ka·pa·si·dád

png |[ Esp capacidad ]
2:
kakayaháng mag-imbak, tumanggap, o lumikha : capacity
3:
pinakamalakíng kantidad na maaaring ilamán o isilid : capacity

ka·pá·si·ya·hán

png |[ ka+pasiya+han ]
1:
Bat Pol pormal na pagpapahayag ng opinyon o intensiyon ng isang pormal na organisasyon, o lehislatu-ra, karaniwang pagkaraang bumoto
2:
pagpapasiya o pagpapatibay nitó : resolusyon1

ká·pas-ká·pas

png |Bot |[ Ilk ]