kaya


ka·yá

pnh |[ Kap ]

ka·yà

png |[ ST ]
1:
anumang kasangka-pan sa pangangaso
2:
paghahanap ng buwaya sa ilog o ng tao na nagtatago sa bundok.

ka·yâ

pnb pnt |[ Bik Kap Tag ]
:
ginaga-mit upang ipahayag ang bunga ng isang sanhi o pangyayari, dinudug-tungan minsan ng at : ámbes, busà, hanyâ, so2 var kanyâ Cf samakatwíd

ka·yâ

pnb
:
pagpapahiwatig ng kawa-lan ng katiyakan o pag-aalinlangan, hal “Ano kayâ ang nangyari?”

ká·ya

png |[ Bik Kap Tag ]
1:
súkat ng sariling lakas ng katawan o ng pag-iisip — pnd ka·yá·hin, ma·ká·ya
2:
kalagayan sa búhay sa paggawâ o pagtupad ng gawain : agód, agyú, kabállan, kapásang, saráng2
3:
kala-gayan sa búhay sang-ayon sa pagkakaroon ng salapi Cf maykáya

ka·yab

png |[ Tbo ]
:
turbanteng gawâ sa abaka.

ka·yá·bang

png |[ Iby ]
:
pambabaeng basket na matibay, hugis trumpeta at parisukat ang puwit, maaaring maglamán ng mabibigat na bagay, at binubuhat sa pamamagitan ng sintas na isinasabit sa ulo.

ka·yáb·kab

png |[ Ilk ]

ka·ya·bóg

png |Zoo |[ Seb ]
:
maliit o batàng paniki.

ka·yad·wa·nán

png |[ Kap ka+yawad+ an ]

ká·yag

png
:
paanyáya — pnd ka·yá· gin, ku·má·yag, mag·ká·yag.

ka·yag·kág

png |Psd |[ Seb ]
:
uri ng lambat na ibinibitin sa rabaw ng tubigán, at may mga bútas na sapat upang lumusot ang ulo ng isda at masabit ang hasang : gill net

ká·yak

png |Ntk |[ Ing ]
:
bangkâng ma-gaan ng mga Eskimo, sinasakyan ng isang tao, at may balangkas na kahoy na nababalutan ng balát ng poka.

ka·yá·kas

png |[ Kap Tag ]
1:
tuyông dahon, lalo na ng mga palma at mga halámang kauri ng saging
2:
tunog ng tuyông dahon na kina-kaladkad Cf kaluskós
3:
Psd uri ng lambat.

ká·ya·ká·ya

png |Ana |[ Mrw ]

ka·yal·da·wán

png |[ Kap ka+aldo+an ]

ká·yam

png
1:
2:
Bot [Mnb Tag] punongkahoy (Inocarpus edulis ) na pinakukuluan ang bunga na kahawig ng kastanyas.

ka·ya·má·nan

png |[ Bik Kap Pan Tag ka+yaman+an ]

ka·ya·máw

png |Zoo |[ Pal Tbw ]

ka·ya·mù·an

png |[ ST ka+yamò+an ]
:
labis na katakawan at kasakiman.

ka·yán

png
:
habong, karaniwang yarì sa nipa, lalo na sa mga kasko var kayáng

ka·yáng

pnr |[ Ilk ]

ka·yá·nga

png |Bot |[ Bik Ilk Pan ST ]
:
halámang (Rosa chinensis ) may ma-dulas at maliit na dahon, at katam-taman ang bango ng bulaklak na kulay pulá, putî, o pink : china rose

ka·yâ ngá·ni

pnb |[ ST ]
:
mas mahigpit ang ibig sabihin kaysa kaya nga, iki-nakabit ito sa mga salitâng negatibo “Kaya ngani walang bukir ay magbanli. ”

ka·yang·káng

png
1:
2:
pagladlad ng pakpak o bisig
3:
Zoo tahol ng áso dahil sa sakít.

ka·yang·ká·yang

png |[ ST ]

ká·yap

png |[ ST ]
1:
pagdudulot ng proteksiyon sa maraming tao
2:
ka-kayahang tumalbog tulad ng bola.

ka·yá·pan

png |[ Kap ka+mayap+an ]

ka·ya·ri·án

png |[ ka+yari+an ]
1:
resulta ng binuo, itinayô, o ginawâ : kónstruksiyón1

ká·yas

png |[ Ilk Kap Pan Tag ]
1:
pag-kinis o paglinis ng balát ng kawayan o kahoy sa pamamagitan ng patalim : dasdás3, yasyás var ngáyas Cf whittle1
2:
pagtilad o pagtabas ng kahoy, kawayan, o katulad : yasyás — pnd ka·yá·san, ka·yá·sin, ku·má·yas, mag·ká·yas
3:
[ST] paggastos nang napakalaki.

ka·yá’t

pnb
:
pinaikling kayâ at.

ká·yat

png |[ Kap Tag ]
:
patak o tulo ng likido — pnd ku·má·yat, ma·ká· yat.

ká·yaw

png
1:
[ST] agaw1
2:
Bio [Iva] mikróbyo
3:
[Kal] ritwal ng pamu-mugot ng ulo.

ka·ya·wà

png |Med |[ ST ]
:
sakít sa palî.

ka·yaw·yáw

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng punongkahoy.