katawa


ka·tá·wa

png |[ Ilk Seb ]

ka·ta·wa·gán

png |[ ka+táwag+an ]

ka·ta·wán

png
1:
Bio pisikal na kabu-uan ng isang tao o hayop : body1, karakuhán, kuwerpo1, láwas2
2:
Ana ang pinakamalakíng bahagi ng tao na binubuo ng dibdib, tiyan at pusón, batok, likod, at balakang : bagí, baggí, body1, háwak3, jásad, karakuhán, kuwerpo1, láwas2, tórso
3:
Bot sa punongkahoy, ang kabuuan mula sa punò hanggang sa kinahuhugpungan ng mga sanga : body1
5:
pagbibigay ng gawain sa iba o paggawâ sa trabaho ng iba.

ka·ta·wáng-tá·o

png |[ katawan+ng-táo ]
:
anyo ng tao, karaniwang naga-ganap sa banyuhay ng abstrakto o nilaláng na hindi tao at nagiging tao — pnd mag·ka·ta·wáng-tá·o, i·ka·ta· wáng-tá·o.