lahi


la·hì

png |[ Kap Tau War ]
1:
pangkat ng mga tao na may iisang pinagmulan o pamana : DÁSA, INANÁK, RACE4, RÁZA var láhi
2:
populasyong may iisang kasaysayan, wika, at kultura ; sambayanán : DÁSA, INANÁK, RACE4, RÁZA
3:
isa sa tradisyonal na pag-uuri ng sangkatauhan gaya sa Caucasian, Mongolian, at Negro batay sa pinaniniwalaang namumukod at unibersal na katangiang pisikal : DÁSA, INANÁK, RACE4, RÁZA
4:
[Hil Kap Tag] kastá — pnd la·hì·an, lu·ma·hì, mag·pa·la·hì.

lá·hi

png |[ ST ]
1:
pag-udyok na gumawâ ng masamâ
2:
paglilibang kasáma ng iba sa pista.

lá·hi

pnr |[ ST ]

lá·hid

png |[ Bik Tag ]

la·híg·nit

pnr |Bio |[ War ]

lá·hin

png |[ ST ]
:
mga dahon na iniluto sa isang paraan.

lá·hing

png |Zoo

lá·hing

pnr |[ War ]

la·hí·pan

png |Zoo |[ Mag Tau ]

la·hír

png |i·la·hír, lu·ma·hír, mag·la·hír |[ ST ]
2:
lagyan ng mantika

lá·hir

png |Bot |[ ST ]

la·hit·hít

png |[ ST ]
:
tunog ng pagkapunit ng tela.