lamang


la·máng

png |[ Kap Tag ]
:
kahigtan sa anumang bagay o paraan ; nakahihigit : AGWÁT3, BENTÁHA, KAGALÍNGAN2, UNGÓS2 — pnd la·ma·ngán, lu·ma·máng.

Lam-áng

png |Mit |[ Ilk ]
:
bayani sa epikong Biag ni Lam-ang, na muling nabúhay matapos kainin ng berkakan.

lá·mang

pnr pnb |[ Bik Hil Iba Seb Tag War ]
1:
nag-iisa ; solo, hal “Ako lámang ang naglilinis.” : JUST1, LABÁT, LÁENG, , ONLY1, SANÁ
2:
tangi, hal “Paninigarilyo lámang ang bisyo niya.” : JUST1, LABÁT, LÁENG, , ONLY1, SANÁ
3:
bugtong ; kaisa-isa, hal “Siya lámang ang aming anak.” : JUST1, LABÁT, LÁENG, , ONLY1, SANÁ
4:
katatapos mangyari, hal “Nakíta ko lámang siya kanina.” : JUST1, LABÁT, LÁENG, , ONLY1, SANÁ var láang, lang

lá·mang

pnt |[ Bik Hil Iba Seb Tag War ]
:
ngunit ; subalit, hal “Pumunta ako sa ospital, lámang ay nakaalis na sila.” var láang, lang

la·má·ngan

png |[ lamáng+an ]
:
gawaing pagsasamantala o panlalamáng sa kapuwa.

la·máng-í·sip

png |[ laman+ng-isip ]
1:
nasasaisip o iniisip ng isang tao
2:
taglay na karunungan ng isang tao.

la·máng-u·gát

png |Bot |[ laman+na+ugat ]
:
bunga ng mga halámang-ugat na nakukuha sa ilalim ng lupa gaya ng kamote, gabe, ube, at iba pa : LAMÁNLUPÀ1, ROOT CROP