lolo


ló·lo

pnd |[ Kap ]
1:
i·ló·lo, mag·ló·lo ilawlaw, ilawit, o ilaylay pababâ
2:
lu·mó·lo, man·ló·lo manlígaw.

ló·lo

png |[ Esp abuelo ]
2:
magálang na tawag sa sinumang matandang lalaki : APÒ1, APÓY4, APUHÁN, INGKÓNG2, NUNÒ2

ló·lon

png |Zoo |[ Iva ]