laki


la·kí

png
1:
kabuuan ng taas, habà, lapad, o kapal Cf BÚNGYOD — pnd lu·ma·kí, mag·pa·la·kí
2:
BÁLEG, DÁGUL, DAKKÉL, DAKULÀ, MALÀ
3:
kahigtan sa sukat ng isa sa isa — pnr ma·la·kí
4:
kalagayan ng tubig sa ilog, o dagat kapag mataas
5:
[War] búlto
6:
amá ng lolo at lola
7:
Zoo [Ilk] crustacean (order Decapoda ) na malaki.

la·kî

png |[ Bik ]

lá·ki

png
1:
[Pan] lólo1
2:
[Seb] laláki1
3:
Zoo [Ifu] lalaking baboy
4:
[Mrw] kapatid na lalaki ng isang babae
5:
[Mag] bána.

lá·ki·lá·ki

png
2:
taguyod o tangkilik ng isang simulain

la·kíp

png |[ Hil Seb War ]

lá·kip

png |[ Bik Mrw Seb Tag War ]
1:
pagsasáma, pagkakabit, o pagpapaloob ng isang bagay sa isa pang bagay : KATÉKEP, LÁKAP, LAKÍP, LÁKIT1
2:
anumang bagay na ipinaloob, isináma, o ikinabit : KATÉKEP, LÁKAP, LAKÍP, LÁKIT1 — pnd i·lá·kip, la·kí·pan, mag·lá·kip.

lá·kit

png
1:
[ST] lákip
2:
pagkalat sa katabi o kadikit.

lá·kit·lá·kit

pnb

la·ki·yán

png |[ ST ]