luga


lu·gà

png |Med
1:
pagnananà sa loob ng tainga : BULAHÔ2, BÚOG, DÚREK, TULÓK, ÚTOY1
2:
ang nanàng ito : BULAHÔ2, BÚOG, DÚREK, TULÓK, ÚTOY1

lú·gad

png |[ Bik ]

lu·gák

pnr |[ Hil ]
:
hindi mahigpit.

lu·gál

png
:
varyant ng lugár.

lu·gá·mi

pnr |[ ST ]
1:
nakaupô, karaniwang dahil may dinadaláng napakabigat na damdamin o súgat
2:
payát na payát dahil sa gútom o sakít.

lu·gá·mok

png |[ ST ]
1:
pag-upô nang walang sapin sa lupa o sahig Cf LUGMÓK
2:
pagbagsak sa lupa dahil sa kalasingan o labis na págod.

lu·gan·dá

png |[ ST ]
:
pagkahumaling sa masamâ o mahalay na aliwan.

lug-áng

png |[ ST ]
:
hukay o maliliit na lubak sa rabaw ng lupa : HAGUKÂ

lu·gang·gáng

pnr
2:
malaki ang bútas o guwang
3:
sa damit, maluwang sa nagsusuot.

lu·ga·ngi·án

png |Bot |[ Ilk ]

lu·gár

png |[ Esp ]
1:
pook var LUGÁL
2:
pagiging wasto o hindi ng kilos o asal — pnd i·lu·gár, lu·mu·gár.

lu·gás

png |[ Seb War ]

lu·gás

pnr
1:
napitas o pinitas na bunga, dahon, bulaklak, at iba pa mula sa pinagkakabitan
2:
pagkalagas ng buhok, balahibo, at iba pang kauri nitó : LÚGON

lu·gá·sa

png |[ ST ]
:
pagkakaroon ng masamâ at mabuting uri ng aliwan.

lu·gas·lás

png |[ ST ]
:
paglalaro nang nagkukurutan at naghihilahan ng kamay.

lú·gaw

png |ni·lú·gaw |[ Chi Bik Hil Ilk Seb War Tag ]
:
bigas o iba pang butil na pinakukulo sa tubig hanggang lumapot : BÁHOK2, BINOLBÓL, BÓBOG, BURIBÓD, KÁLDO2, LÉLUT

lú·gay

png
1:
[ST] paghuhubad ng sombrero bílang tanda ng paggálang
2:
[War Tag] pagladlad ng mahabàng buhok ng isang tao
3:
Zoo [Hil] áskaríd.

lu·gá·yak

png |[ ST ]
1:
Med panghihina ng kalamnan ng isang táong mahina
2:
paglaylay ng dahon.