lulo


lu·lò

png
:
paggiya o pangunguna ng isang tao sa píla o hanay ng mga naglalakad.

lu·lô

png
1:
[Bik] paláyaw2
2:
Bot [Hil] lumánay1

lú·lo

png |[ ST ]
:
pagpapabága ng bakal at biglaang paglulubog nitó sa tubig upang magkaroon ng sapat na tigas Cf SUBÓ2 — pnd i·lú·lo, lu·mú·lo, mag·lú·lo.

lu·lód

png |Ana |[ Seb Tag War ]
:
malakíng butó na kasáma ang balát at lamán na nása harapan ng binti, mula sa tuhod pababâ : DUNTÚG, SHANK1, SHIN, TALÚDTOD

lú·log

png |[ ST ]
1:
punda ng unan
2:
anumang bagay na nakapagpapa-dingas o nakapagpapasiklab ng apoy : TINDER Cf HUMBÁD

lu·lón

png
2:
ibalumbon ang banig at iba pang bagay na may ganitong lápad — pnd lu·lu·nín, lu·mu·lón
3:
Zoo [Iva] bálang1

lu·lóng

png
:
pagkasadlak sa isang gawain o kalagayang ipinagpapatuloy kahit ayaw Cf SUGAPÀ — pnd i·lu· lóng, ma·lu·lóng, mag·pa·ka·lu·lóng.

lú·long

png |[ ST ]
1:
pagkawala sa ayos sa pagpila
2:
pagpapatiuna sa paggawâ o pagsasalita.

lú·los

png |Bot
:
uri ng punongkahoy na tuwid ang pagtubò at walang hugpungan.

lú·los

pnd |lu·lú·san, lu·lú·sin, lu·mú·los, mag·lú·los
1:
maglakad nang tuloy-tuloy
2:
magdaan o lumusot sa makitid na daanan nang walang-tigil o abála.

lu·lót

pnr |Bot
:
labis na pagkahinog.