pag-ibig


pag-í·big

png |[ pag+ibig ]
1:
matinding pakiramdam o damdaming nag-uugnay, tulad ng sa magulang, anak, o kaibigan : AMÓR, DÁLIT5, ÍBIG4, LOVE, PAGGÍLIW, PAG-ÍROG, PAGKAMÚOT, PAGMAMAHAL, PAGSINTÁ, PALÁYAW1, PAMALSINTÁ, SUYÒ2
2:
malakíng interes o ligaya sa isang bagay : AMÓR, DÁLIT5, ÍBIG4, LOVE, PAGGÍLIW, PAG-ÍROG, PAGKAMÚOT, PAGMAMAHAL, PAGSINTÁ, PALÁYAW1, PAMALSINTÁ, SUYÒ2
3:
seksuwal na pagnanasà o damdamin, o ang kasiyahang dulot nitó : AMÓR, ÍBIG4, LOVE
4:
malasákit para sa kapakanan ng iba : AMÓR, ÍBIG4, LOVE