panat


pa·nát

pnr
1:
lantá at walang laman, karaniwang ginagamit ukol sa bu-ngangkahoy
2:
3:
Alp matanda.

pá·nat

png
:
silò o bitag sa ibon.

pa·ná·ta, pa·na·tà

png |[ Bik Kap Tag ]
:
matapat o mataimtim na pangako : BALATÀ2, DEBOSYÓN, DEVOTION, NADÍYAR, PANÁAD, PANUGÂ, SIPÁN1, TABBÁ Cf SUMPÂ

pa·na·tà

png |[ ST ]
:
tatak ng pagkaka-taga ng kutsilyo sa isang kahoy o ng isang bagay na pinutol.

pa·ná·tag

pnr

pa·na·ta·gán

png
:
maliit na bumbong ng kawayan, ginagamit na sisidlan ng ikmo.

pa·na·téng

png |Med |[ Ilk Pan ]

pa·ná·ti·kó

png |[ Esp fanatico ]
1:
bulag na tagasunod : FANATIC, ZEALOT2
2:
kasapi ng isang kulto : FANATIC, ZEALOT2

pa·na·tí·li

pnd |i·pa·na·tí·li, ma·na·tí·li, pa·na·ti·lí·hin
:
ipagpatuloy ang umii-ral na kalagayan.

pa·na·tíng

png |[ ST ]
:
uri ng pag-abuso sa mga dalaga.

pa·na·tís·mo

png |[ Esp fanatismo ]
1:
kalagayang umiiral sa isang panatiko : FANATICISM
2:
kalagayan ng labis na paniwalang panrelihiyon o pampoli-tika, at nagdudulot ng bulág na pag-sunod : FANATICISM

pa·na·tú·lak

png |[ ST ]
:
pag-alis sa isang pook kapag gumawa ng isang kamalian, karaniwang gawain ng mga mandaragat.