sumpa


sum·pà

png |Med |[ Hil Seb War ]

sum·pâ

png |pag·sum·pâ |[ Bik Hil Kap Seb Tag War ]
1:
matapat na pangako sa pagtupad ng gawain : OATH1, PISÁ-NAN, TAMPÓS
2:
pangako na hindi na muling gagawin ang isang bagay : OATH1, TAMPÓS
3:
malupit na hangad na magdusa ang kapuwa dahil sa labis na gálit : BUSÚNG2, CURSE, MALDIS-YÓN, MALEDIKASYÓN, PALANGÍ1, PÁSOL, SAPATÁ

súm·pa

png |Bot |[ ST ]
:
baging na gamot sa lason ang balát.

sum·pák

png
:
uri ng sumpít na may sariling pambomba ng hangin, kara-niwang basâng papel ang bála : PAL-SÚOT

sum·pa·kì

png |[ Seb ]
:
tálo1 o pagtatálo.

sum·pa·kí·ay

png |[ Seb ]

sum·pál

png
2:
pagkaing nakamumuwal sa bibig.

sum·pá·ray

png |[ Seb ]

súm·pat

png |[ Mag ]

súm·pay

png |[ Bik Seb War ]