puno


pu·nò

png
2:
[Hil Tag War] pinunò
3:
Bot [Hil War Tag] var-yant ng punongkahoy
4:
Bot bukel.

pu·nô

pnr |[ Hil Seb Tag War ]
:
may nilalamán o hawak na pinakamara-ming posibleng bílang ; wala nang puwang para sa dagdag na nilala-mán : ÁPNU, APNÙ, FULL1, LIPÓS1, LYÉNO, MEPEPENÔ, MITMÛ, NAPNÓ, PANÔ, PANNÚ, PENÚ, PONÔ — pnd i·pu·nô, mag·pu· nô, pu·nu·ín, pu·mu·nô.

pú·no

png |[ Ilk ]
:
pagpurol, gaya ng kutsilyo.

pu·nòng-a·ba·lá

png |[ punò+na abala ]
1:
tao na may handa o namamahala sa anumang pagtitipon o kasayahan
2:
tao na nagbibigay ng parangal.

pu·nòng-ban·tâ

png |[ ST punò+ng banta ]
:
manlilikha o pasimuno ng isang bagay.

pu·nòng ba·ran·gáy

png |Pol |[ punò+ng barangay ]
:
pinakamataas na pinunò sa barangay.

pu·nòng-bá·yan

png |Pol |[ punò+ng bayan ]

pu·nòng-gu·rò

png |[ punò+ng guro ]
:
ang pinunòng namamahala sa isang paaralan : HEADMASTER, PRÍNSIPÁL

pu·nòng-him·pí·lan

png |[ punò na himpil+an ]
1:
ang gusali o pook para sa isang punòng militar at mga tau-han nitó : HEADQUARTERS Cf HIMPILAN
2:
gusali o pook na nagsisilbing sentro sa pamamahala ng isang organisasyon : HEADQUARTERS

pu·nòng·ká·hoy

png |Bot |[ punò+ng+ kahoy ]
:
halámang nabubúhay nang ilang taon, makahoy, may panguna-hing katawan o punò, iba-iba ang taas, at karaniwang tinutubuan ng mga sanga at dahon na may distan-siya mula sa lupang pinag-uugatan nitó : ÁRBOL1, BÚNGOD, KIYÉW1, PÓHON, TÁBBANG, TREE var punò

pu·nòng-ka·ta·wán

png |Ana |[ ST punò+ ng+katawan ]
:
hibas para sa uten o puke.

pu·nòng la·la·wí·gan

png |Pol |[ punò+ ng lalawigan ]

pu·nòng-lung·sód

png |Pol |[ punò+ng lungsod ]

pu·nòng mi·nís·tro

png |Pol |[ Tag punò+ na Esp ministro ]
:
punò ng sangay ehekutibo ng pamahalaan sa siste-mang parlamentaryo : PRIME MINISTER

pu·nông-pu·nô

pnr |[ punô+na-punô ]
:
siksik sa nilalamán o labis nang punô : BULITIKTÍK, BUSAKSÁK, HÍTOD2, NIYÁ, PAMUNINÌ, PANKÁT, PAUMBÓNG, PUNDAKÁN, PUTÓS2, TADTÁD, TIGÍB

pú·not

png |Bot |[ ST ]
:
balát ng puno ng niyog.