puso


pu·sò

png
1:
Ana [Bik Hil Seb Tag War] tumitibok na organ, hungkag, at malamán, at nagpapadaloy ng dugo sa buong katawan : CORAZON, DIBDIB2, FUTU, GIGINÁWAY, HÁTIN, HEART, JÁN-TUNG, KASÍNG KÁSING, PÚSUNG, TAGI-PUSÚON
2:
ang kabuuang personali-dad, lalo kung hinggil sa damdamin at pag-uugali
3:
Bot halaman o baha-gi ng halaman na hugis puso gaya ng puso ng mais, puso ng letsugas : TALABOS1
4:
pantawag din sa gitna o kalagitnaan.

pu·sô

png |[ Seb ]

pu·sód

png
1:
buhok na tinipong pai-kid o patumpok sa likod o ibabaw ng ulo : ALIPOGÓ, BALIKANGKÁNG, PINÁNGKO, PÍNGGOL, PUNGLÓT, PUNGÓS2, PÚTOS1, PUYÓD var púsor2, pusór2
2:
bahagi ng kasangkapang pambutas, gaya sa barena
3:
talim ng tunod.

pú·sod

png
1:
Ana [Bik Hil Seb Tag War] tíla butas sa gitna ng rabaw ng tiyan na nagpapahiwatig ng pinagdugtu-ngan ng fetus at ng umbilical cord : BÓRAL, LAWÍG3, NAVEL, PÚHOG2, PÚTAD, PUSÉD, PUSÉG, SANGGÚL, UMBILICUS1
2:
kailaliman, gaya sa púsod ng dagat.

pu·sók

png
1:
pagkilos o paggawâ ng isang bagay nang hindi muna pinag-iisipan — pnr ma·pu·sók Cf IMPETUOSO IMPULSIBO IMPULSIVE
2:
pagkilos nang marahas at mabilis Cf SIDHI

pú·sok

png
1:
[ST] apoy na mahirap patayin
2:
Agr sa sinaunang lipunang Bisaya, pagtatanim sa buong bukid ng iisang uri ng pananim o iisang uri ng punò.

pú·sol

png |[ Ilk ]
:
bunton o umbok ng lupa.

pu·són

png |Ana
:
ang nakaumbok na bahagi abdomen sa ibabâ ng púsod : ATÍAN, BOKSÍT, BÚSONG, EGÉS2, TÁBU2

pu·sóng

png

pú·song

png |[ Hil Tag War ]

pú·song

pnr |[ Seb ]

pu·sòng-lu·táng

png |Bot |[ puso+na lutang ]
:
halámang tubig, bilóg at hugis puso ang dahon na may mahabàng tangkay, putî ang bulaklak ngunit dilaw ang punò, bilóg at tíla kapsula ang bunga na may 10-20 butó, at matatagpuan sa mababaw na lawa, sapa, at palayan.

pú·so-pú·so

png |Bot |[ Bis Kap Tag ]

pu·sò-pu·sù·an

png |Ana |[ Hil Seb puso+ puso+an ]

pu·sór

png |[ ST ]
1:
patulis at bakal na bahagi ng palaso
2:
varyant ng pu-sód1

pú·sor

png |[ ST ]
1:
Psd ulo ng lambat
2:
varyant ng púsod1