puta


pu·tà

pnr
1:
nakaligtas mula sa bagyo
2:
mag-iba ng kilos mula sa matagal na ginagawa, gaya sa paglalaro o pag-uusap.

pú·ta

png
1:
ritwal na pag-aalay sa mga espiritu : ATANG3

pú·ta

pnr |[ ST ]
:
natapos ang isang ga-wain, gaya ng pista o kasal.

pú·tad

png |Ana |[ Iba ]

pu·tá·he

png |[ Esp potaje ]
:
espesyal na ulam : KOMÍDA3, LÁMUT, POTÁHE, SÚD-AN1

pu·ták

png
1:
Zoo [Hil Kap Seb Tag War] kakak ng manok : IYÁK2
2:
pagdaldal o pagsasalita nang walang patid — pnd i·pu·ták, pu·mu·ták
3:

pú·ta·kan

png |[ putak+an ]
:
sabay-sabay na pagputak ng inahing ma-nok.

pu·ta·kî

pnr

pu·ta·kî

png
:
kalagayan ng pagiging nakakalat o matatagpuan sa maliliit na kantidad.

pu·tak·tí

png |Zoo |[ Bik Kap Tag ]
:
kuli-sap (family Vespidae o Sphecidae ) na payat ang katawan at masakit manga-gat : ÁKUT-ÁKUT, AMPINGÍLAN, BUYÓG4, GIÁK, KOTÁKTI, HÁTODHÁTOD, HORNET, LAPÍNIG, TAMBÒ-AN, WASP

pu·tál

pnr |[ ST ]

pu·tál

png
1:
[Kap ST] varyant ng butal
2:
[ST] pagpútol sa dulo ng anumang malaking kahoy.

pu·tán

png |[ Ilk Pan ]

Pú·tang iná!

pdd |[ puta ang ina ]
1:
isa sa pinakamasamâng múra laban sa kaaway
2:
ekspresyon bunga ng pag-kainis, pagkabigo, at katulad Cf PUTANGNA!, TANGNÁ!

Pu·tang·ná!

pdd
:
pinaikling Putang ina!

pu·tan·tíng

png |Zoo
:
varyant ng bu-tanding.

pu·tá-pu·ta·kî

pnr
:
nakakalat o mata-tagpuan nang hiwa-hiwalay sa maliliit na kantidad sa iba’t ibang pook.

pú·tar

png |[ ST ]
1:
Bot isang uri ng pu-nongkahoy
2:
pagdaan sa bato ng sasakyang-dagat.

pu·tát

pnr |Bot
:
muràng dahon ng mangga : HAMLÍAN

pú·tat

png
1:
[Kap Tag] pamútat
2:
Bot bagong usbong na dahon, gaya ng sa mangga, at palatandaan ng hindi pagbubunga Cf LAGÍWAY

pu·táw

png |[ Ilk ]

pú·tay

png |[ ST ]
1:
Bot piraso ng bunga na isinasangkap sa ngangà
2:
maliit na lalagyan para sa buyo.