salanga


sa·la·ngà

png |Zoo |[ Seb Tag ]
:
isdang-alat (Mobula diabolus ) na kaanak ng page, malápad ang ulo, at malakí ang matá : MANTA RAY, PANTÍHAN SÁNGHAN, SANGÀ, SALANGÁNG-PARÌ, SARANGÁN, SÁYAG

sa·lá·ngan

png |Bot |[ Mnb ]

sa·la·ngáng-pa·rì

png |Zoo

sa·la·ngát

png |Bot |[ ST ]
:
palay na magaspang at mabalahibo.

sa·lá·ngat

png
1:
[Kap Tag] kawit na ikinakabit sa pansungkit ng bungang-kahoy sa punò : KALLÁWIT, SÁNGGET, SÍNGIT5
2:
[Bik] hapag na gawâ sa kawayan
3:
[Ilk] magkaparehong agwat ng mga bagay na nakaayos sa isang serye
4:
[Ilk] nakasabit sa pagitan ng dalawang sanga, kayâ’t napipigil ang pagbagsak.

sa·lá·ngat

pnd |mag·sa·lá·ngat, sa·la·ngá·tin, su·ma·lá·ngat |[ Hil ]
:
ipatong ang isang bagay sa ibabaw ng isa.

sa·lá·ngat

pnr |[ Kap ]
:
nakasabit o nakalagay sa isang sabitán.