samantala


sa·man·tá·la

pnb |[ Kap Tag ]
:
sa loob ng namagitang panahon o kasabay na pagkakataon : ENTRETÁNTO, GONÁGONÁ, HÁBANG1, ÍNTERÍM, LÉGAN, MÁNTA, MEANWHILE, MÚNA2, NGÓMON, SÁMTANG, WHILE Cf PANSAMANTALÁ

sa·mán·ta·lá

pnd |mag·sa·man·ta·lá, sa·man·ta·la·hín
1:
gamitin o huwag sayangin ang pagkakataon o panahon
2:
magmalabis sa paggamit ng pagkakataon.