sampu


sam·pû

pnr |Mat |[ Iba Tag isa+ng+puo ]
1:
pamilang na katumbas ng siyam at isa : APULÙ, DIYÉS1, PULÔ, SÁMPLO, SAMPÚLO, SAPÓLO, SANGAPÚLO, TEN
2:
salitâng bílang para sa 10 o X : APULÙ, DIYÉS1, PULÔ, SÁMPLO, SAMPÚLO, SAPÓLO, SANGAPÚLO, TEN
3:
ang súkat o halaga na sampu : APULÙ, DIYÉS1, PULÔ, SÁMPLO, SAMPÚLO, SAPÓLO, SANGAPÚLO, TEN

sam·pú·lo

pnr |Mat |[ Bik ]

Sam·pûng Ú·tos

png
:
sa Bibliya, ang mga tuntunin ng wastong asal na ibinigay ng Diyos kay Moses sa Bundok Sinai : TEN COMMANDMENTS