ten


ten

pnr |Mat |[ Ing ]

Té·na!

pdd
:
varyant ng Táyo na!

té·nant

png |[ Ing ]
1:
tao na nagbabayad upang umokopa o gumamit sa lupa, gusali, at iba pa
2:

Ten Commandments (ten ko·mánd· ments)

png |[ Ing ]
:
Sampûng Utos.

tén·dek

png |Zoo |[ Mrw ]

tén·der

pnr |[ Ing ]
2:
madalîng magsugat

tén·der

png |[ Ing ]
:
alok, lalo na ang nakasulat na kasunduan upang simulan ang isang trabaho, o serbisyo na may kapalit na kabayaran.

tenderfoot (tén·der·fút)

pnr |[ Ing ]

tenderize (tén·de·ráyz)

pnd |[ Ing ]

tenderloin (tén·der·lóyn)

png |[ Ing ]
1:
Zoo ang gitnang bahagi ng lómo
2:
distrito ng isang lungsod na lantaran ang mga bisyo at pangungurakot.

tén·don

png |Ana |[ Ing ]
:
hibla ng matitibay at mahimaymay na tissue na nagdidikit sa kalamnan, butó, at iba pa : LÍTID2

tén·dril

png |Bot |[ Ing ]

te·ne·brár·yo

png |[ Esp tenebrario ]
:
malakíng kandelabra na hugis tat-sulok at may nakatulos na labinli-mang kandila.

te·ne·dór

png |[ Esp ]
:
kasangkapan na may dalawa o mahigit na maha-bàng tulis na ginagamit sa pagdada-lá ng pagkain sa bibig, karaniwang kasáma ng kutsara : FORK var tinidór

te·ne·dór-de-lí·bros

png |[ Esp ]
:
tao na nagsasagawâ ng teneduriya : BOOKKEEPER

te·ne·du·rí·ya

png |[ Esp teneduría ]
1:
gawain o praktika ng sistematikong pagtatalâ ng mga transaksiyon sa negosyo : BOOK KEEPING
2:
pag-iingat ng libro de-kuwenta ng isang samahán o anumang tanggapan : BOOKKEEPING

te·nék

png |Bot |[ Mrw ]

té·ne·mént

png |[ Ing ]
1:
silid o set ng mga silid na bumubuo ng isang hiwalay na tirahan sa loob ng isang bahay o gusali
2:
Bat alinman sa mga permanenteng ari-arian, hal lupa, o paupahan mula sa may-ari.

té·net

png |[ Ing ]
:
doktrina, dogma, o prinsipyong pinanghahawakan ng isang pangkat o tao.

té·ngeng

png |Ana |[ Ifu ]
:
kasukasuan ng panga.

téng·ga

pnr |[ Esp tener ]
1:
nahinto ang pagkilos gaya sa pagkilos ng papeles sa isang opisina
2:
hindi ginagamit gaya sa bukiring hindi sinasaka.

téng·gel

png |[ Ilk ]

téng·kal

png |[ Mrw ]

téng·len

pnd |[ Ilk ]
:
magpigil o pigilin.

téng·nga

png |[ Ilk ]

té·nis

png |Isp |[ Ing tennis ]
:
larong isahan o dalawahan, salítan ang ha-taw ng raketa sa bola upang puma-kabilâ ito sa mababàng net na nakahalang sa gitna ng patag at parihabâng court : TENNIS

te·nís·ta

png |Isp |[ Esp ]
:
manlalaro ng tennis.

ten·ná

png |Zoo |[ Ifu ]
:
inahing baboy.

tén·nag

png |[ Ilk ]

tennis (té·nis)

png |Isp |[ Ing ]

te·nór, tén·or

png |Mus |[ Esp Ing ]
1:
boses sa pagitan ng baritone at alto ; ang pinakamataas sa ordinaryong boses ng laláki
2:
ang may gayong boses.

te·nór·yo

png |[ Esp Don Juan Tenorio ]
:
romantikong manliligaw.

tension (tén·syon)

png |[ Ing ]

ten·si·yón

png |[ Esp ]
1:
ang kilos o pagkakataon ng pag-iinat ; kalaga-yan ng pagkainat o pagkabanat : TENSION
2:
Med kalagayan ng pagiging balisá na may kasámang pagkabanat ng kalamnan : ISTRÉS4, TENSION
3:
kondisyon ng magulo o masalimuot na ugnayan, gaya sa iringan ng mga bansa : TENSION Cf HIDWÀAN

tent

png |[ Ing ]
:
portabol at telang habong o kublihan para sa kamping o bílang pansamantalang gusali : KUBÓL2, MALIGÓY, TOLDA2

tentacle (tén·ta·kél)

png |[ Ing ]

ten·tá·ku·ló

png |[ Esp tentaculo ]
1:
Zoo mahabà, manipis, at nababaluktot na galamay ng isang hayop, lalo sa invertebrate, ginagamit sa pagdamá, paghawak, o paggalaw : TENTACLE
2:
bagay na katulad nitó na ginagamit sa pagdamá, at iba pa : TENTACLE

ten·tas·yón

png |[ Esp tentacion ]

tén·ten

png |Ana |[ Pan ]

ten·te·ne·dór

png |Bot |[ Ilk ]

tenth (tent)

pnr |Mat |[ Ing ]

tenured (tén·yurd)

pnr |[ Ing ]
:
may garantiya sa isang permanenteng empleo.

ten·wí·ler

png |Mek |[ Ing ten-wheeler ]
:
trak na may sampung gulóng.

tén·ya

png |Zoo |[ Esp tenia ]
:
parasitikong bulate, karaniwang tumatáhan sa bituka : SOLITÁRYA, TAPEWORM

ten·yén·te

png |[ Esp teniente ]
1:
Mil ranggong militar at pinunò ng isang balanghay : LIEUTENANT var tinyénte
2:
sinumang kumikilos para sa isang tao sa panahong wala ito : LIEUTENANT

ten·yén·te del bár·yo

png |Pol |[ Esp teniente de barrio ]
:
noong panahon ng Español, pinunò ng baryo o nayon var tinenté Cf PUNÒNG BARANGGAY

ten·yén·te ko·ro·nél

png |Mil |[ Esp teniente coronel ]
:
opisyal ng militar na higit na mataas ang ranggo sa komandante : LIEUTENANT COLONEL

ten·yén·te ma·yór

png |[ Esp teniente mayor ]
1:
Mil punòng tenyente
2:
Pol noong panahon ng Español, tawag o ranggo ng isang opisyal sa munisipyo, pangalawang pinunò at humahalili sa gobernadorsilyo kapag wala o may sakít ang hulí.

ten·yén·te pri·mé·ro

png |Pol |[ Esp teniente primero ]
:
pinunò ng pulisya sa isang munisipyo noong panahon ng Español.