silang


Silang, Diego (sí·lang di·yé·go)

png |Kas
:
(1730–1763) pinunò ng pag-aalsa sa Ilocos noong 1762–1763, bána ni Gabriela Josefa Silang.

Silang, Gabriela Josefa (sí·lang gab· ri·yé·la ho·séfa)

png |Kas
:
(1723–1763) asawa ni Diego Silang na nagpatuloy sa pag-aalsa nang mamatay ang kaniyang bána hanggang mahúli at bitayin.

si·láng

png
1:
bakás ng landas sa kabundukan o kagubatan
2:
simoy na buhat sa timog silangan.

sí·lang

png |[ Kap Tag ]
1:
pag·si·sí·lang panganganak
2:
pag·sí·lang pagsíkat ng araw sa silangan — pnd i·sí·lang, mag·sí·lang, su·mí·lang.

si·lá·ngan

png |[ Hil Seb Tag silang+an ]

sí·la·ngá·nin

pnr |[ silang+an+in ]
:
nása silangan o mula sa silangan : ORIENTAL, ORYENTÁL

si·lang·gá

png