sob


sob

png |[ Ing ]

SOB (es·ów·bi)

daglat |Alp |[ Ing ]
:
ason of bbitch.

soba

png |[ Jap ]
:
manipis na uri ng pansit na gawa sa buckwheat mula sa Japan.

só·be·nír

png |[ Ing souvenir ]
:
bagay na ibinigay bílang alaala : SOUVENIR

so·be·nís·mo

png |[ Esp chovinismo ]
:
lábis o hindi makatwirang pagmama-lakí o pagmamahal sa sariling lahi o kabihasnan ; bulág na pagmamahal sa bayan : CHAUVINISM

so·be·ra·ní·ya

png |Pol |[ Esp soberanía ]
2:
pinaka-mataas na kapangyarihan : SOVEREIGN-TY
3:
kapangyarihang pamahalaan ang sarili : SOVEREIGNTY
4:
estado, komunidad, o anumang yunit pam-politika na nagsasarili : SOVEREIGNTY var soberanya

so·be·rá·no

png |[ Esp ]
1:
pinakamataas o pinakamakapangyarihang pinunò : SOVEREIGN
2:
sinumang may kapang-yarihang tulad ng hari : SOVEREIGN

so·bór·no

png |[ Esp ]

só·bra

pnr pnb |[ Esp ]

so·brán·te

pnr pnb |[ Esp ]

só·bre

png |[ Esp ]
:
sisidlan ng liham : ENVELOPE

só·bre·ká·ma

png |[ Esp ]

só·bre·kár·ga

png |[ Esp sobrecarga ]
:
lábis na karga.

so·bre·na·tu·rál

pnr |[ Esp ]
1:
hinggil sa bagay o pangyayaring hindi natural o higit sa natural o karaniwan : SUPER-NATURAL
2:
hindi maipaliwanag sa pamamagitan ng batas ng kalikasan : SUPERNATURAL

so·bre·pá·ga

png |[ Esp ]
:
lábis o dagdag na upa.

só·bre·pál·da

png |[ Esp sobrefalda ]

so·bré·pel·líz

png |[ Esp ]
:
maluwang na putîng kasuotan ng pari, sayad sa sa-hig, malapad ang mga manggas, at nása ibabaw ng abito : SURPLICE

só·bre·sal·yén·te

pnr |[ Esp sobresalien-te ]
:
markang akademiko, nanganga-hulugang “napakahusay.”

so·brí·na

png |[ Esp ]
:
pamangkin, so·brí· no kung laláki.

sobriquet (sób·ri·kéy)

png |[ Ing ]
2:
sagisag na pangalan.

sób·sob

png |Bot |[ Ilk ]