sula


su·lá

png
1:
[Ilk] Bot unang tubó na kakatasin
2:
Bot [Ilk] unang prutas o dahon na kinuha bago ang anihan
3:

su·lá

pnr |[ Bik ]
:
nasilaw sa ningning ng araw.

su·là

png
1:
hiyas na makináng
2:
liwa-nag o kinang sa bibig ng ilang uri ng reptil
3:
[Hil] Bot usbong1

su·lâ

png |[ Seb ]

su·lâ

pnr
:
natuhog ng tulos.

sú·lab

png |[ Seb ]

su·lág·ma

png |[ Hil ]

su·lák

png
:
kulo o pagkulo ng tubig : BULÁK

su·lá·ke

png |[ Esp zulaque ]
:
pino at mahabàng pinagtabasan ng kahoy na ginagamit sa pag-eempake.

sú·lam

png
1:
Sin [Hil Ilk Kap Mag ST] borda o disenyo sa banig o tela
2:
[Ilk] sílaw1

su·lám·baw

png |Psd |[ War ]

su·lam·bî

png |[ Kap ST ]
1:
dagdag na balangkas sa bahay : PATAKBÁ, SÚYAB2
2:
munting silid : PATAKBÁ, SÚYAB2

su·láng

png |Zoo |[ Hil ]

sú·lang

pnd |mag·sú·lang, su·lá·ngin, su·mú·lang |[ Hil ]
:
salubungin nang harápan.

sú·lang

png
1:
[ST] anumang dagdag sa gitna ng dalawang manipis na ba-gay
2:
umbok ng lupa sa paligid ng tanim o haláman.

su·lá·noy

png
:
lakad na pagewang-gewang tulad ng sa lasing.

su·lá·pa

png |[ Esp solápa ]
:
varyant ng solápa.

su·la·pì

png |Ana
:
kamay o paa na labis sa karaniwang bílang ang daliri : AWÁ-RAY2

su·lá·po

png |[ Kap ]
:
lipad o paglipad.

su·lá·si

png |Bot

su·lá·sod

png
1:
tikin na may pang-gupit ng damo sa dulo
2:
pag-amoy nang kumikinig ang nguso tulad ng baboy
3:
pagtutulak ng anuman nang pasudsod.

su·lá·sok

png |Med
:
matinding pagka-suya o pandidiri na may kahalòng pagsusuká o pagduwal : ADWÂ, NAUSEA1, ÚYAM

su·lá-sor

png |[ ST ]
1:
pakuskos na pag-lakad
2:
pagsungkal ng baboy.

su·la-su·la·sí·han

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng yerba.

sú·la-su·la·sí·han

png |Bot
:
yerba (Leucas lavandulifolia ) na may dahong ginagamit na gamot sa súgat : SALÍTA1

su·lát

png |[ War ]

sú·lat

png |[ Kap Mag Pan ST ]
2:
pagguhit na likha ng lapis, bolpen, at iba pang pansulat — pnd i·pa·sú ·lat, mag·su·lát, su·lá·tan, su·mú·lat.

sú·lat-ka·máy

png
:
liham o titik na lik-ha ng kamay : AWTÓGRAPÓ2, CHIRO-GRAPHY, HANDWRITING1, HATÁN, KALI-GRAPÍYA2

su·lá·wit

png |[ ST ]
:
kalawit na inilagay sa isang patpat o kawayan.

su·láy

png
1:
[Bik Hil Seb War] súhay
2:
[Seb] súbok.