toto


to·tò

png

tó·to

png |[ ST ]
:
pagkakasundo ng mga kalooban, ugat ng katóto.

tó·to

pnd |i·tó·to, mag·tó·to, tu·mó·to |[ ST ]
1:
tiyakin ang sinasabi o ginagawâ
2:
matagpuan ang isang bagay
3:
ipagpatuloy ang paghahanap sa isang tao
4:
dalhín ang isang bagay sa ibang bahagi
5:
alamin ang pinanggalingan o lahi.

tó·tob

png |[ Mrw ]
:
putong ng mga Muslim.

tó·tog

pnr |[ Mrw ]

tó·tok

png |[ Mag ]

tó·tol

png |Lit |[ Mrw ]

tó·ton

png |[ Mrw ]

to·to·ó

pnr
1:
batay o sang-ayon sa tunay at katunayan : BONA FIDE, MATÚOD, TRUE

tó·top

png |[ Mrw ]
:
saklób1 — pnr ma· tó·top.

to·tór

png |[ Ilk ]
:
tálo1 o pagtatálo.

tó·toy

png |[ Chi ]