uga


u·gá

pnr
1:
[Seb] tuyô1
2:
[Hil Seb War] igá1

u·gâ

png
1:
galaw ng isang mabuway na bagay, hal posteng maluwag ang hukay, bahay na nilindol, mesang mahinà na ang paa, o ngiping may sirà : LINDÍ
2:
Bot [Iba] ugát1-5

ú·ga

png |[ Ilk ]

u·gád

png |Bot |[ Mag ]

u·ga·gà

png
:
kilos ng pagpipilit na tapusin ang lahat ng gawain.

u·gá·ga

png |[ ST ]
:
mabagal at mabigat na galaw ng katawan dahil sa karamdaman.

u·gák

png
1:
tunog o ingay na kahawig ng huni ng pato
2:
Zoo [Tbw] uwák1

u·gák

pnr

ú·gak

png |[ ST ]
:
ingay ng maalong dagat.

u·ga·lì

png |pag-u·u·ga·lì |[ Bik Hil Ilk Kap Pan ST ]
1:
gawì var ugáli
2:
kilos at pananalita na kakikitahan ng personalidad ng isang tao : BEHAVIOR, TEMPERAMENT
3:
anumang pagtugon ng isang organismo sa lahat ng may kaugnayan sa kaniya : BEHAVIOR
4:
anumang gawain ng isang organismo : BEHAVIOR
5:
aksiyon o reaksiyon ng anumang materyal sa isang sitwasyon : BEHAVIOR

u·gám

png |Med |[ Bik Hil Seb War ]

u·gáng

png |Zoo |[ War ]

u·gá·og

png |[ ST ]
:
malakas at sunod-sunod na pag-uga sa punongkahoy upang malaglag ang bunga.

u·gá·pang

png |Zoo
:
katamtaman ang laking isdang-alat at kauri ng banak (Ellochelon vaigiensis ), may pinilakang kulay na madilim sa pang-itaas na bahagi ng katawan, at dilaw ang buntot : DIAMOND-SCALE MULLET

u·gá·sip

png |[ Hil ]

u·gát

png |[ Bik Hil Seb Tag Tau ]
1:
Bot bahagi ng katawan ng haláman na karaniwang tumutubò pailalim sa lupa at sumisipsip ng sustansiya at tubig : GAMÓT3, GAMÚT1, LAMÓT, ÓGAT, ÓYAT, PARÁTAW, RAIZ, RAMÓT, ROOT1, UGÂ2, UGÁD, ÚLAT3, ÚRAT, ÚYAT
2:
anumang katulad nitó : GAMÚT1, LAMÓT, ÓGAT, ÓYAT, PARÁTAW, RAIZ, RAMÓT, ROOT1, UGÂ2, UGÁD, ÚLAT3, ÚRAT, ÚYAT
3:
pinanggalingan o ang sanhi ng pinanggalingan ng isang bagay : GAMÚT1, LAMÓT, ÓGAT, ÓYAT, PARÁTAW, RAIZ, RAMÓT, ROOT1, UGÂ2, UGÁD, ÚLAT3, ÚRAT, ÚYAT
4:
ang pangunahing sangkap o kalikásan ng isang bagay : GAMÚT1, LAMÓT, ÓGAT, ÓYAT, PARÁTAW, RAIZ, RAMÓT, ROOT1, UGÂ2, UGÁD, ÚLAT3, ÚRAT, ÚYAT
5:
pinagmulang pamilya, lahi, o kultura lalo na bílang dahilan para sa malalim na ugnayan sa isang pook o komunidad : GAMÚT1, LAMÓT, ÓGAT, OYAT, PARÁTAW, RAIZ, RAMÓT, ROOT1, UGÂ2, UGÁD, ÚLAT3, ÚRAT, ÚYAT
6:
Ana alinman sa mga túbo na bahagi ng sistema sa pagdaloy ng dugo sa katawan Cf ARTERYÁ, BÉNA

u·gáw

pnr
:
mahinàng umunawa Cf TUNGGÁK

u·gáw

png
1:
Zoo [ST] bakúlaw1
2:
Kol tawag sa tao na malaki kaysa karaniwan
3:
[Pan] sanggól1
4:
Zoo [ST] isang uri ng ibon.

ú·gay

png
1:
[ST] humahapay-hapay sa paglalakad
2:
[Seb War] lamyâ.