tula


tu·là

png |[ Kap ]

tu·lâ

png |Lit
1:
akdang may mga taludtod, lalo na ang may nalinang na anyong pampanitikan, natatangi sa masidhing gamit ng salita at ritmo upang ipahayag ang isang malikhaing pagtingin sa isang paksa : ANLÓNG, BALÁK2, BINALAYBÁY, DÁNIW2, GÁRAY1, KÁRANG6, LANGDÒ, PAMÁGAY, POEM, POÉMA, POÉSÍYA Cf AMBÁHAN, BÁLAK, SÍDAY
2:
akda na bagaman malayang taludturan ay natatangi sa napakagandang wika at kaisi-pan : ANLÓNG, BALÁK2, BINALAYBÁY, DÁNIW2, GÁRAY1, KÁRANG6, LANGDÒ, PAMÁGAY, POEM, POÉMA, POÉSÍYA

tú·la

png |Med
:
sakít sa bibig ng mga sanggol : UGÁM


tu·lág

png
:
sibát1 — pnd má·tu·lág, tu·la·gín, tu·mu·lág.

tú·lag

png |[ ST ]
:
pagtunaw ng bakal.

tu·la·gâ

png |Psd
:
maliit na lambat ng isda.

tú·lak

png |[ Hil Kap Tag War ]
1:
pag-diin sa isang bagay papalayô : PUSH
2:
pag-alis gaya sa pagtulak ng bangka o tren.

tú·lak·ba·ha·là

png |[ ST ]
2:
pabigat sa sasakyan tulad ng bapor upang maging balanse.

tu·la·lâ

pnr
:
nakamulagat nang walang nauunawaan : MULAGÀ, MULALÂ

tu·lá·le

png |Mus
1:
[Kal] paléndag
2:
[Ted] plawta na may maliit na kawayang kinayas at karaniwang ikinakabit sa dulo ng ihipán.

tu·la·lí

png |[ ST ]
:
isang larong pambatà.

tu·lá·li

png |Mus
1:
[Pan] uri ng plawtang gawâ sa kawayan, may anim na bútas, 50 sm ang habà, at 3 sm ang kapal
2:
[Tin] plawta na yarì sa kawayan, may apat na butas, tatlong bútas sa gilid at isang bútas sa kabilâ.

tu·lá·li

pnr |[ ST ]

tú·lan

png |Ana |[ Bik Mrw War ]

túl-an

png |Ana Zoo |[ Hil ]

tû-lan

pnr |[ Bik ]

tu·lá·nan

png |Bot |[ Bik ]
:
haláman (Jossinia aherniana ) na bilóg at dilaw ang bunga.

tu·láng

png
1:
Ana [Ilk] butó1–2 o kalansáy1
2:
Zoo [Kap] tutubí.

tû-lang

png |[ Bik ]
1:
2:
Ana butó2

tu·lá·ni

png |Mus |[ Ilt ]

tu·lá·ok

png |Zoo |[ ST ]

tu·lá·pak

png |[ Sub ]
:
telang inilalagay sa ulo o sa balikat ng mga laláki.

tu·la·rí

png |[ Kap ]

tú·las

png
1:
[Kap ST] lúsaw
3:

tu·la·sók

png |Med
:
matinding pagtatae.

tu·lá·sok

png |[ Kap ]

tu·la·tód

png |Zoo
:
matigas na bahagi sa ibabaw ng puwit ng manok Cf PÚIL

tu·láw

pnd |tu·la·wín, tu·mu·láw
:
patayin sa pamamagitan ng hampas sa leeg.

tu·láy

png
1:
[Bik Hil Iva Seb Tag War] estrukturang ginawâ sa ibabaw ng ilog, riles, at iba pa upang makadaan o makatawid ang mga sasakyan o mga tao na naglalakad : BRIDGE, KALÁTAY1, LÁNTAY3, PUWÉNTE3

tú·lay

png
1:
pagbalanse sa sarili o pagpapanatili ng balanse sa isang makipot o maliiit na salalayan ng paa
2:
Zoo [Mrw Sma Tau] háol-háol
3: