zi


zi

png
:
tawag sa ikadalawampu’t walong titik ng alpabetong Filipino.

zicon (zír·kon)

png |Kom |[ Gri ]
:
mineral na silicate Zr2 SiO4 matatagpuan sa maliliit na tetragonal na kristal o butil ng mga kulay, at karaniwang sinag.

zidovudin (záy·do·vu·dín)

png |Med |[ Ing ]
:
deribatibo ng thymidine na ginagamit sa paggamot sa HIV at iba pang nakahahawang sakít.

zi·gát·tu

png |[ Iba ]

ziggurat (zí·gu·rát)

png |[ Ing Akkadian ziggurratu ]
:
sa sina-unang Babilonya, templong piramide na binubuo ng mga palapag na may daang paakyat na pumapalibot sa kabuuang estruktura nitó.

zíg·zag

png |[ Ing ]
1:
daan na may mabilis na pagpapalit ng likong pakaliwa o pakanan
2:
alinman sa mga likong ito.

Zim·báb·we

png |Heg
:
bansa sa timog silangang Africa.

zinc (zingk)

png |Kem |[ Ing ]
:
putîng metalikong element (atomic number 30, symbol Zn ) : SIM

zinco (zíng·ko)

png |[ Ing ]

zincograph (zíng·ko·gráf)

png |[ Ing ]
1:
plaka ng zinc na likha ng zincography : ZINCO
2:
limbag mula sa plakang ito : ZINCO

zincography (zíng·ko·gra·fí)

png |[ Ing ]
:
sining o proseso ng paglikha ng limbag sa rabaw ng plaka ng zinc.

zi·ne·dé·lak

png |[ Iba ]

zing

png |Kol |[ Ing ]
1:
pagiging matapang
2:
pagiging malakas.

zin·ná·ga

png |[ Iba ]

zinnia (zín·ya)

png |Bot |[ Esp ]
:
haláman (genus Zinnia ) na may bulaklak na katulad ng daisy .

Zion (zá·yon)

png |[ Heb ]
1:
isa sa dalawang burol at moog ng sinaunang Jerusalem
2:
relihiyon ng mga Hudyo
3:
ang Kristiyanong Simbahan.

Zionism (zá·yo·ní·sim)

png |[ Ing ]
:
kilusan para sa pagtatayô ng bansang Hudyo sa Palestina.

zip

png |[ Ing ]
1:
mabilis na guhit ng liwanag

Zip code (zíp kowd)

png |[ Ing ]
:
sistema ng mga kodigong postal, nagtatakda ng numero para sa bawat pook o distrito sa buong bansa upang bumilis ang pagbubukod-bukod ng mga liham at pakete sa koreo.

zipper (zí·per)

png |[ Ing ]
1:
anumang pansara
2:
kasangkapan na ginagamit na panghigpit o pansara sa damit, pantalon, at katulad, at binubuo ng dalawang piraso ng plastik o metal na may tila ngipin sa gilid na pinaglalapit o pinaghihiwalay ng tíla hikaw na bahagi kapag hinila : HÚKOS

zirconia (zir·kón·ya)

png |Kem |[ Ing ]
:
zirconium dioxide (ZrO2), na ginagamit sa seramika, at katulad, o sa anyong tunaw bílang sintetikong pampalit sa diyamante.

zirconium (zir·kón·yum)

png |Kem |[ Ing ]
:
matigas na pinilakang metalikong element (atomic number 40, symbol Zr ).

zit

png |Med |[ Ing ]

zí·ta

png |Bio |[ Iba ]

zither (zí·ter)

png |Mus |[ Ing ]
:
instrumentong binubuo ng sapad na kahon na may iba’t ibang bagting, nakahanay nang pahalang at tinutugtog nang may puwa o mga daliri sa kamay.

zizz (ziz)

png |[ Ing ]
2:
maikling túlog.

zíz·zing

png |[ Iva ]