lapat


la·pát

png
:
pagtitilad nang manipis, o ang bagay na gaya ng kawayan o yantok, na tinilad nang manipis, upang gawing pansalá, pantalì, panghugpong, at iba pa Cf HAPÍT — pnd i·pa·la·pát, la·pa·tín, mag·la· pát.

lá·pat

pnr
1:
[Bik Kap Mag Mrw Pan Tag] maayos ang pagkakasará o pagkakadikit : DÍGEM, GAYÓN, HAÓM, SAYÁP2, SIBÒ1, TUKMÀ, UGMÂ
2:
katapat o katimbang sa uri at kakayahan : DÍGEM, GAYÓN, HAÓM, SAYÁP2, SIBÒ1, TUKMÀ, UGMÂ
3:
walang puwang ; dikit na dikit : ASINTÁDO1, DÍGEM, GAYÓN, HAÓM, SAYÁP2, SIBÒ1, TUKMÀ, UGMÂ
5:
[War] malî.

lá·pat

png
1:
Zoo [Ilk Pan] askaríd
2:
[Ilk] ínam1

la·pá·ti

png |Zoo
:
uri ng kalapati (family Columbidae ) na mahabà ang buntot.

la·pá·tin

png
1:
kawayan o yantok na maaaring gawing pantalì o pansalá
2:
Zoo ibon na kahawig ng maya, pipit, o luklak at mahilig manginain ng bunga at bulaklak.