bai


ba·í

png pnr |[ Mag Tag ]

bá·i

png |[ Pan ]

bá·id

png |[ Hil Seb War ]

ba·i·gór

pnr |[ ST ]
:
pagdaan ng ibon, bató, o tao na halos masagi sa bató, barko, atbp.

ba·i·íng

pnr |[ Bik ]
:
túlad o katúlad.

bá·ik

png |[ Ifu ]
1:
tao na namamahala sa seremonya
2:
lalaking mang-aawit.

ba·í·kan

png |Zoo
:
malaki at matandang matsing.

bail (beyl)

png |Bat |[ Ing ]

bá·il

png |[ Hil ]
:
gilid ng inararong lupain na iniwang tuyô nang ilang linggo.

bailiff (béy·lif)

png |[ Ing ]
:
tagasiyasat at tagadakip na opisyal ng sheriff.

bailiwick (béy·li·wík)

png |[ Ing ]
2:
Bat distrito o hurisdiksiyon ng isang bailiff.

bailout (béyl·awt)

png |[ Ing bail+out ]
:
tulong na pananalapi upang mapigil ang pagbagsak ng negosyo, kabuhayan, at katulad.

ba·im·bî

png |[ Chi ]
:
kuliling na isinasabit sa leeg ng áso o ipinahihiyas sa kasuotan ng payaso o mapagpatawang tauhan sa dulaan ; ginagamit din ng nakabalatkayong piyerot sa karnabal : KALINGKAGÍNG, KALÍNG-KALÍNG, KILÍNG-KÍLING, LAGTÍNG1, TILÍNGTÍLING var bémbi, bémbe

ba·im·byí

png |[ ST ]

ba·i·nát

png |Med
:
bínat var baynát

ba·ín-ba·ín

png |Bot |[ Ilk ]

bá·ing

png |[ Pan ]

ba·í·no

png |Bot
:
malaking halámang tubig (Nelumbium nelumbo ), may malatúbong risoma, mabango ang putî o pink na bulaklak, at karaniwang nakalutang sa tubig Cf LÓTUS2

ba·í·nos

pnd |ba·i·nú·sin, i·ba·í·nos, mag·ba·í·nos |[ ST ]
:
magtipon, o ipunin ang bulak var baynós

ba·ír

png |[ ST ]
1:
Zoo uri ng uod
2:
pagpapakinis ng ginto gamit ang isang bató

bá·ir

png |[ Ilk ]

bá·is

pnr |[ ST ]

bá·is

png
1:
2:
Zoo [Seb] palós.

ba·i·sá

png |[ ST ]
:
kamalig para sa áning butil.

ba·i·sán

png
:
relasyon o ugnayan ng mga magulang ng nobya at nobyo ; magbaláe.

ba·i·sì

png
:
tagtuyót var bisì

ba·i·sít

png |Bot
:
katangian ng punongkahoy na matigas ang punò at mga sanga, at may lihang paayon sa kahabaan.

ba·ít

png |[ ST ]
1:
kakayahang humatol ng tama o mali, mabuti o masamâ, maganda o pangit : HUWÍSYO1, WIT1
2:
ingat sa isip, salita, at gawâ : HUWÍSYO1, WIT1 — pnr ma·ba·ít.

ba·i·táng

png
1:
bahagi ng hagdanan na tinatapakan o kinakapitan sa pag-akyat o pagpanaog : BALÍTANG3, HALÍNTANG, STEPS var baytáng
2:
antas sa edukasyong elementarya.

ba·i·tó

pnb |[ ST ]
:
makikíta rito.

ba·í·tos

png |[ ST ]
:
matigas na pamalò.

Ba·ít Pán·di

png |Mit |[ Bag ]
:
diyosa at espiritung tagapangalaga ng habihan at ng mga manghahabi.