biya


bi·yà

png |[ Hil Seb ]

bi·yâ

png |Zoo
:
isdang-tabáng o alat (family Gobiidae ) na nása ibabaw ng ulo ang dalawang matá : BAGTÍS, BAKÚLI, BÁLA3, BÓROD, BÚNAK2, BUNÓG, GOBY, RUMBÉB, TAMBÔ-TAMBÔ var biyà

bi·yá·bit

png |[ ST ]
:
biglang pagbuhat ng isang bagay.

bi·yá·da

png |[ Esp viada ]
:
hindi maayos na pag-ikot ng gulóng kayâ’t nakasisirà sa pagmamaneho ng sasakyan.

bi·ya·dí

pnr |Med |[ Bik ]

bi·yág

png |[ Ilk ]
:
varyant ng biag.

bi·yá·he

png |[ Esp viaje ]
:
lakbay o paglalakbay.

bi·ya·hé·ro

png |[ Esp viajero ]

bi·yák

png
1:
bahagi ng isang bagay na nahati, gaya ng isang biyák na kawayan : BÁAK, BAL-ÁK, CRACK, PÍS-AK, SÁAK
2:
putok o sirà ng isang bagay : BÁAK, BAL-ÁK, CRACK, PÍS-AK, SÁAK
3:
kasunduan ng mga nagsasabong na paghatian ang tandang na natálo.

bí·yá·kan

png
:
sa Bulacan, laro ng dalawang laláki na kapuwa nag-uunahán sa pagbiyak ng tubó sa pamamagitan ng itak.

bi·ya·kís

png pnr
:
salawal o sáya na nakalilis bílang tanda ng kahandaan sa puspusang paggawâ.

Bi·yák-na-Ba·tó

png |Kas |Heg
1:
pook sa paanan ng Sierra Madre at sakop ng San Miguel, Bulacan at ginamit na pangkalahatang himpilan ng Hukbong Rebolusyonaryo sa pamumunò ni Heneral Aguinaldo
2:
pook din na pinagtayuan ng Republika ng Biyak-na-Bato at pinangyarihan ng Kasunduan sa Biyak-na-Bato.

bi·yá·kus

png |Psd |[ Kap ]
:
tíla buslong may mahabàng hawakan na panghúli ng isda.

bi·yá·long

png |Bot |[ Tbo ]
:
uri ng matigas na kahoy.

bi·yang·sík

png |Mus |[ Hil ]

bi·yá·ning

pnr |[ Tau ]

bi·yás

png
1:
bahagi sa pagitan ng mga bukó, gaya sa kawayan, tubó, at iba pa Cf BUMBÓNG
2:
Ana bahagi sa pagitan ng mga hugpungan ng katawan ng tao o hayop, gaya ng bisig, binti, at iba pa : LIMB
3:
Bot matigas na baging na magkakatapat at malalapad ang dahon na matutulis ang dulo
4:
[Bik War] bumbóng1

bi·yás-bi·yás

png |Bot |[ Seb ST ]

bi·yás-bi·yá·san

png |Bot |[ ST ]
:
baging na ginagamit na pantalì.

bi·yá·song

png |Bot |[ Seb War ]

bi·ya·tá·wi

png |[ Tau ]
:
pinakamagarang blusa na hapit sa katawan at may gintong butones.

bi·yá·ti·kó

png |[ Esp viatico ]
:
eukaristiya o ostiyang isinusubò ng pari sa maysakít pagkatapos mangumpisal kapag malapit nang mamatay.

bí·yaw

png |Bot |[ War ]

bi·yáy

png
1:
pansamantalang pagbababad ng isda sa tubig upang manatiling buháy
2:
mababaw na trey na nilalagyan ng tubig at pinagpapatúngan ng sisidlan ng pagkain upang hindi langgamin.

bi·ya·yà

png |[ Bik Kap Tag ]
1:
anumang natanggap na nakabubuti : ANUGHARÀ, GRÁSYA1, KÁSI3, PALÀ1
2:
kaloob ng Diyos : GRÁSYA1, KÁSI3

bi·yá·yung

png |Bot |[ Tbo ]