kasi


ka·sí

pnt
1:
nagpapaliwanag sa dahi-lan o naging bunga ng isang bagay o gawain Cf sapagkát
2:
[Kap Pan Tag] sumusunod sa pangngalan o panghalip, nagpapahayag ng pagda-ramdam o pagsisisi sa isang bagay na naunang ginawâ, hal “Ikaw kasi’y nagpakíta pa.”

ká·si

png |[ Kap Mag Tag ]
1:
[ST] íbig3 — pnd i·ká·si, ku·má·si
2:
[ST] matalik na kaibigan
3:
[ST] biyayà Cf adyá, pabor, túlong — pnd ka·sí·han
4:
[ST] pagsanib ng espiritu o pagpasok sa kalooban
5:
[Tau] mapag-angking pag-ibig
6:
Mus [Bon] mabagal na tempo sa kulintang.

ka·si·bú·lan

png |[ ka+sibol+an ]
:
yugto o panahon ng masidhing pagyabong kung sa haláman, o matinding sigla kung sa tao Cf kabatàan2

ka·síg

png |Zoo

ka·sig·la·hán

png |[ ka+sigla+an ]
1:
matinding sigla : eperbesénsiyá2, sayaksák
2:
katangian ng kabataan : sayaksák
3:
yugto o panahong nása rurok ng pagtupad sa isang gawain, tungkulin, o laro : sayaksák

ka·sí·kas

png |Zoo |[ Ilk ]

ka·sí·ke

png |[ Esp cacique ]
:
may-ari ng malawak na lupain : cacique Cf boss, panginoón, poón

ka·si·kís·mo

png |[ Esp caciquismo ]
:
labis na paggamit ng kapangyari-han ; pagiging dominante.

ka·si·lá·sa

png |[ Tau ]
:
magkahalòng pagmamahal at simpatiya.

ka·sí·li

png
1:
Zoo [Ilk Tag] ibong pan-tubig (Anhinga melanogaster ) na sumisisid, mahabà ang leeg at tuka, at maitim ang balahibo : síli-síli
2:
Zoo [Bik Mrw Seb Tag] palós
3:
[War] katí1
4:
uri ng saranggola.

ka·si·lo·na·wán

png |[ ST ]
:
pagdiri-wang na bukás sa publiko.

ka·sil·síl

png
:
maliit na bagay, karani-wang tinapay, na maisusubò agad.

ka·sil·síl

pnr
:
sa maliliit na bagay, ang pinakamaliit Cf kapiranggót

ka·síl·yas

png |[ Kap Esp casilla+s ]

ka·sím

png
:
lasang maasim-asim ng pagkaing malapit nang mapanis Cf ngasím

ka·sím-

pnl
:
varyant ng kasing-, para sa mga salitâng nagsisimula sa b o p, hal kasimbango, kasimpulá.

ká·sim

png |Zoo |[ TsiChi ]
:
bahagi ng lamán sa balikat ng baboy.

ka·sín-

pnl
:
varyant ng kasing-, para sa mga salitâng nagsisimula sa d, l, s, t, at z, hal kasintaba, kasinlakas.

ka·sí·na

png |[ Seb ]

ka·si·na·tí·an

png |[ Seb ]

ka·sín·dak

png |Bot |[ Tag ]

ka·sin·dít

png |Bot
:
bulaklak ng dap-dap var kasundít

ka·síng

png
1:
mahinàng tunog ng kampanilya Cf kalansíng
2:
[Seb] trumpó.

ka·síng-

pnl
:
pambuo ng pang-uri na nangangahulugang katulad, kapa-ris, at kawangis, hal kasinghusay, kasingnipis var kasím-, kasín-

ka·si·ngáy

png
1:
anumang bagay na may anggulong 90° o nakalitaw sa isang bertikal na rabaw Cf bráket, túkod
2:
Mek pakò na hugis U.

ka·sing·gáy

png |[ Ilk ]
:
kahoy o kawa-yang inihahalang sa dalawang bahagi ng kinomponeng poste.

ka·síng·ka·síng

png |[ ST ]
:
bagay na nagbibigay ng bahagyang asim.

ká·sing·ká·sing

png |Ana |[ Hil Seb War ]

ka·sing·kì

png |[ Hil ]

ka·sí·no

png |[ Ing casino ]
:
gusali o silid sugalan : casíno

ka·sin·sín

png |[ Ilk ]

ká·sin·tá·han

png |[ ST ka+sinta+han ]
:
tao na itinatangi at minamahal ng isang tao bago pa sila magpakasal : amánte2, batà3a, enámoráda, kaibigán, kasuyò, katikyâ2, katipán2, lover2, sweetheart1 Cf boyfriend, girlfriend, nóbya, nóbyo

ka·si·nu·nga·lí·ngan

png |[ ka+sinu-ngaling+an ]
2:
pagsasabi ng mga bagay o impormasyong hindi totoo : bakák, balóbagî2, binútig, bulà1, bútbot1, buwà2, deceit1, fudge3, kabokégan, kábulaánan, lakók, larám, lastóg1, lie, lísbot, story3, talpà, tiá, úlbod

ka·si·ra·áng-pu·rì

png |[ ka+sirà+ang-purì ]
:
anumang maaaring maging sanhi o magdulot ng sirà sa puri : desgrásya3

ka·sí·ta

png |[ Esp casita ]
:
maliit na bahay Cf dampâ, kúbo

ká·siw

png |Mit |[ Ilk ]
:
damong anting-anting na pinaniniwalaang tagabu-lag at nagbibigay ng kapangyari-hang makalipad.

ka·sí·ya

png |Zoo |[ Mrw Tag War ]

ká·si·yá

pnr |[ Kap ST ka+siya ]
1:
lápat ang lakí o yarì, hal kásiyáng sapatos, kásiyáng pantalon : kémpet
2:
sapát var kásya — pnd ku·má·si·yá, mag· ká·si·yá, pag·ká·si·ya·hín.

ka·si·ya·hán

png |[ ka+siya+han ]
1:
anumang nagdudulot ng tugon sa pangangailangan : katagbáwan1, satisfaction, satispaksiyón, siyá1
2:
kalagayan ng pagiging punô o labis na lugód : katagbáwan1, satisfaction, satispaksiyón, siyá1, zest2
3:
pagbi-bigay ng lugod o sayá : satisfaction, satispaksiyón, siyá1
4:
[ST] isang uri ng pagkaing ordinaryo o walang gaanong kuwenta.

ka·sí·yá·han

png |[ ka+siya+han ]
1:
[ST] pagiging makatwiran at propor-siyonado
2:
[Bik Tag] pakiramdam na maligaya at kontento : buyà1, sadyà, sákal3

ka·si·yá-si·yá

pnr |[ ka+siya+siya ]
1:
nagdudulot o nagsasanhi ng kasiyahan : nigò1, satisfactory
2:
tumutugon sa kahilingan o panga-ngailangan : satisfactory