cal


cal (kal)

daglat png |[ Ing ]

calabash (ká·la·básh)

png |Bot |[ Ing ]
:
punongkahoy (Crescentia cujete ), laging-lungti ang dahon, namumunga, at matatagpuan sa tropikong America.

calaboose (ká·la·bús)

png |[ Ing ]

caladium (ka·léy·di·yúm)

png |Bot |[ Ing ]
:
korason de-marya.

calamar (ka·lá·mar)

png |Zoo |[ Esp ]

calamine (ká·la·máyn)

png |[ Ing ]
:
kulay pink na pulbos mula sa pinaghalong zinc carbonate at ferric oxide at ginagamit na ungguwento.

calamity (ka·lá·mi·tí)

png |[ Ing ]

calando (ka·lán·do)

pnr |Mus |[ Ing ]
:
marahan at mabagal na tugtog.

Calapan (ka·la·pán)

png |Heg
:
kabesera ng Oriental Mindoro.

Calbayog (kal·bá·yog)

png |Heg
:
lungsod sa Western Samar.

calciferol (kal·sí·fe·ról)

png |BioK |[ Ing ]
:
alkohol ((C28H43)H) na natutunaw sa tabâ, kristalina, at matatagpuan sa gatas, langis mula sa atay ng isda, at katulad ; nalilikha mula sa ultrabiyoletang iradyasyon ng ergosterol ; mabisàng gamot at panlaban sa rickets at iba pang hypocalcemic na sakít.

calcification (kal·si·fi·kéy·syon)

png |Kem |[ Ing ]

calcite (kál·sayt)

png |Kem |[ Ing ]
:
isa sa mga karaniwang mineral, calcium carbonate, CaCO3 matatagpuan sa napakaraming uri ng anyong kristalina ; isang pangunahing sangkap ng batong-apog, marmol, at tisà.

calcium (kál·syum)

png |Kem |[ Ing ]
:
metalikong element na malambot at abuhin (atomic number 20, symbol Ca ) : KÁLSIYÓ

calcium carbonate (kál·syum kár·bo·néyt)

png |Kem |[ Ing ]
:
puti, di-natutunaw na solido at karaniwang nása anyong tisà, apog, marmol, at mga katulad.

calculate (kál·kyu·léyt)

pnd |[ Ing ]

calculation (kal·kyu·léy·syon)

png |[ Ing ]
:
táya1 o pagtáya.

calculator (kál·kyu·léy·tor)

png |[ Ing ]
1:
aparatong elektroniko, ginagamit sa kalkulasyong matematiko : KALKULADÓR
2:
tao o mákináng nagkakalkula : KALKULADÓR
3:
set ng mga talahanayan na ginagamit sa kalkulasyon : KALKULADÓR

calculus (kál·kyu·lús)

png |Mat |[ Lat ]
:
sangay ng matematika hinggil sa differentiation at integrasyon ng mga funsiyon.

calendar (ká·len·dár)

png |[ Ing ]

calender (ká·len·dér)

png |[ Ing ]
:
pamplantsa, may mga rodilyong pampakinis o pampakintab sa tela, papel, at katulad.

calf (kaf)

png |[ Ing ]
1:
Zoo bulô
2:

caliber (ká·li·bér)

png |[ Ing ]

calibration (ka·lib·réy·syon)

png |[ Ing ]

calico (ká·li·kú)

png |[ Ing ]
1:
telang cotton, lalo na ang purong putî
2:
telang cotton na may disenyo.

californium (ká·li·fór·ni·yúm)

png |Kem |[ Ing ]
:
elementong transuranic (atomic number 98, symbol Cf ).

caliper (ká·li·pér)

png |[ Ing ]
:
kómpas na kurbado ang paa at ginagamit na pansukat sa diyametro ng mga malanday na lawas.

caliph (ká·lif)

png |Pol |[ Ing ]

call (kol)

pnd |[ Ing ]
1:
tumawag o tawagin
2:
mag-anyaya o anyayahan
3:
tumawag ng pansin
4:
tawagan sa telepono
5:
tanggapin, halimbawa ang isang hámon.

calla lily (ká·la lí·li)

png |Bot |[ Ing ]
:
yerba (Zantedeschia aethiopica ) na may makapal na risoma, may tangkay na 1 m ang habà na nagdadalá sa hugis embudo at maputîng bulaklak : LILY-OF-THE-NILE

call boy (kol boy)

png |[ Ing ]

call center (kol sén·ter)

png |[ Ing ]
:
isang sentralisadong opisina na tumutugon sa mga tawag ng kostumer na nangangailangan ng impormasyon o dumudulog sa reklamo hinggil sa isang produkto o serbisyo ng isang kompanyang multinasyonal.

call girl (kol girl)

png |[ Ing ]

calligraphy (ka·líg·ra·fí)

png |[ Ing ]

calling card (kó·ling kard)

png |[ Ing ]

callous (ká·lus)

png |Med |[ Ing ]
:
varyant ng callus.

callus (ká·lus)

png |Med |[ Ing ]
:
kályo var callous

calm (kam)

pnr |[ Ing ]

calomel (kál·o·mél)

png |Kem |[ Ing ]

calorie (ká·lo·rí)

png |[ Ing ]

calorimeter (ká·lo·ri·mi·tér)

png |[ Ing ]

calorimetry (ká·lo·ri·mi·trí)

png |[ Ing ]

calvary (kál·va·rí)

png |[ Ing ]

Calvary (kál·va·rí)

png |[ Ing ]
:
Kal baryo1

calypso (ka·líp·so)

png |Mus |[ Ing ]
1:
uri ng musikang West Indies na may sabáyang ritmong African
2:
awit o sayaw sa estilong ito.

calyx (ká·liks)

png |[ Ing ]
1:
2:
anumang estrukturang hugis baso.