damp


damp

pnd |[ Ing ]
2:
bawasan ang tindi ; pigilin

damp

pnr |[ Ing ]

dam·pâ

png |[ Kap Tag ]
:
bahay ng mahirap, karaniwang maliit at gawâ sa marupok na materyales : LÁWIG4, PALIRÓNG1 Cf BÁRONG-BÁRONG, KÁLAMBÁKOD, KUBÁKOB, KÚBO1

dam·pa·lít

png |Bot
:
damo (Borrichia arborescens ) na gumagapang, karaniwang lumalago sa tubig, at ginagawâng atsara.

dam·páng

pnb
:
pasuray-suray ; pagiray-giray.

dam·pát

png
:
pagiging sapat Cf KARAMPÁTAN

dám·per

png |[ Ing ]
1:
tao o bagay na nakapagpapalumo
2:
kagamitan o aparato na nagpapahinà sa ingay.

dam·pî

png |[ Kap Tag ]
1:
dantay na marahan at magaang Cf HAPLÓS
2:
pagtamang marahan, gaya ng simoy ng hangin sa balát : DAPYÓ2
3:
[ST] gamot na pantapal na medyo mainit, o kayâ’y dahon — pnd du·mam·pî, i·dam·pî, mag·dam·pî.

dam·píg

png |Mtr |[ Tag ]
:
ulap na tumatakip sa araw o buwan, itinuturing na pangitain ng masamâng panahon para sa mga mangingisda.

dam·píl

png |[ Ilk ]
:
laro ng mga batàng laláki, magkadikit ang mga paa hábang pilit na itinutumba ang isa’t isa.

dam·pím·ba·nál

png |Bot |[ ST dampi+na-banal ]
:
damo na itinuturing na halámang gamot at itinatapal sa bahagi ng katawang may nalinsad na butó.

dam·póg

png |[ Hil ]

dam·póg

pnr |[ Bik ]

dám·pog

png

dam·pól

png
1:
pangkulay mula sa balát ng punongkahoy : TINÀ3 var dampúl Cf BAGNÂ, GAMPÓL
2:

dam·pót

png |pag·dam·pót
:
pagkuha sa pamamagitan ng dulo ng mga daliri ng anumang nása sahig o ibabâ : PIK-AP2 — pnd dam·pu·tín, du·mam·pót, i·dam·pót.

dam·pót-bá·o

png
:
larong pambatà sa Katagalugan, nakapalibot sa bílog ang mga manlalaro upang pag-agawan ang baong pinaiikot ng lider.

dam·pú·lan

png |[ dampól+an ]
:
pook o talyer na págawàan ng dinampol.

dam·pú·lay

png
:
kilos o yugto ng pagsayad o pagdiit ng isang bagay sa isa pang bagay.

dam·pú·tan

png |[ ST dampót+an ]
:
dahon ng niyog na ginagamit na kainán.

dam·pú·tin

pnr |[ dampót+in ]
:
karaniwan o madalîng pulutin o simutin.